bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

September 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

qwe

 

asd

1-30.09.2022r.

Krąg tematyczny: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);

Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

 

Krąg tematyczny: W moim domu nie nudzi się nikomu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

 

Krąg tematyczny: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

 

Krąg tematyczny: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec