bird
sun

Oddział XI – zerówka

 

WYCIECZKA DO MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

Dnia 22.09.2020 r. (wtorek) o godz. 8.30 wyjeżdżamy do Muzeum Wsi Lubelskiej. Koszt wycieczki 18 zł (przewodnicy + autokar) pokrywa Rada Rodziców. Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.00.

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE Z NAUCZYCIELAMI:

23.09.2020r środa 12.00- 12.30

Tel. 697 771 603

 

STRÓJ GIMNASTYCZNY

Prosimy o przyniesienie strojów gimnastycznych w podpisanym materiałowym worku do końca września.

 

21– 25 września 2020 r.

Temat tygodnia: Jesień w parku i w lesie

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi:
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona).
 • Wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

Liczenie

 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)

 

startPoprzedni artykuł1234Następny artykułkoniec