bird
sun

19 – 23 października 2020 r.

Temat tygodnia: Co z czego otrzymujemy

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Dostrzeganie pożytecznej i niszczycielskiej działalności wiatru.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.
 • Lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.

Próby czytania

 • poznawanie litery m, M – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Nazywanie części ciała.
 • Ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby.

 

Dzisiaj

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31