bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

10-14 maja 2021r.

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • Poznawanie stolicy Polski – jej zabytków, pochodzenia nazwy, legend z nią związanych.
 • Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.
 • Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Polska w Europie

Unia Europejska

 • Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy.
 • Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • poznawanie litery Ż, ż– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Mierzenie objętości płynów

 • Mierzenie objętości płynu przy zastosowaniu takiej samej miarki, np. kubka (nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych naczyń); próby wyjaśnienia dlaczego poziom cieczy w poszczególnych naczyniach jest różny.
 • Porównywanie objętości płynów w dwóch zamkniętych pojemnikach, np. w dwóch butelkach – stojącej i leżącej – lub w wąskim i w szerokim naczyniu.