bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

4-7 maja 2021r.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
 • Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości.
 • Poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu).
 • Organizowanie kącika regionalnego; sukcesywne wzbogacanie go w eksponaty wykonane w przedszkolu lub przyniesione z domu.
 • Wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie.

Praca dorosłych

 • Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

Poczucie przynależności narodowej

 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. Jej pochodzenia.
 • Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • poznawanie litery F, f – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Dodawanie i odejmowanie

 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.