bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

 

 26-30 kwietnia 2021r.

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).

Podstawy ekologii

 • Poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
 • segregowanie odpadów,
 • oczyszczanie ścieków,
 • zakładanie filtrów na kominy,
 • ochrona roślin i zwierząt,
 • oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii),
 • tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • dokarmianie zwierząt.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • segregowania odpadów,
 • oszczędnego gospodarowania materiałami,
 • oszczędnego korzystania z wody.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery Ł, ł, J, j – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.