bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

19-23 kwietnia 2021r.

Temat tygodnia: Wiosna na wsi

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów.
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. Gęś – pierze, baran – wełna itp.).
 • Poznawanie różnych narzędzi, bezpieczne korzystanie z nich
 • Tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. Ryba – woda – statek…)
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ). 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery C, c– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.