Oddział XI – zerówka 

 

Pożegnanie Przedszkola

Link do przedstawienia

 

WYCIECZKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

 

Dnia 16.06.20201 dzieci z grupy XI i IX udały się z wizytą  do Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie. Powitała nas Pani wicedyrektor, a po szkole oprowadzały nas panie pracujące w świetlicy. Niektóre dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły, było to dla nich nie lada przeżycie – duży budynek, dużo dzieci, sala gimnastyczna, basen, biblioteka, sale komputerowe.  Przedszkolaki zostały miło przyjęte przez uczniów, którzy są w większości absolwentami naszego przedszkola. Składamy serdecznie podziękowania dla Pani Beaty i Renaty z SP 51  za miłe spotkanie.

 

  
 

               WYCIECZKA DO MOTYLARNI

 

Dnia 10.06.2021r dzieci z grupy 11 wybrały się na wycieczkę do Motylarni nad Zalewem Zemborzyckim. Przedszkolaki miały okazję obserwować owady przez mikroskopy w Laboratorium Przyrodnika, następnie zwiedziliśmy Motylarnię. Piękne motyle z egzotycznych krajów po prostu na nas siadały. Dzieci widziały wszystkie stadia rozwoju motyla - na żywo, mając bezpośredni kontakt z nimi. Wycieczka zakończyła się warsztatami rękodzieła oraz zabawami w namiocie rekreacyjnym.

  
 

 

 

DZIEŃ DZIECKA

Serdecznie dziękujemy Rodzicom:  Państwu Biegaj, Państwu Boruch, Państwu Czuryszkiewicz i Pani Walczak za rewelacyjną organizację Dnia Dziecka w naszej grupie. Zabawy  pod hasłem sport to zdrowie odbyły się w plenerze.

 

 

 


Brzydkie Kaczątko - Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty

 

Link do przedstawienia

 

Kochana mamo, kochany tato

bardzo kochamy Was głównie za to,

że zawsze o nas ogromnie dbacie

i nas na pewno mocno kochacie.

Przyjmijcie życzenia

sto lat w zdrowiu i marzeń spełnienia.

 

                                                                                                                                                                                                  Dzieci z grupy XI

 

 

Oddział XI – zerówka

24- 28 maja 2021r.

Temat tygodnia: Święto rodziców

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
 • Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny.

Rodzinne święta

 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia matki itp.) Na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).

Świat wartości

Wewnętrzne potrzeby

 • Przejawianie wewnętrznych potrzeb, takich jak:
 • poczucie sprawstwa,
 • autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny.

Procesy poznawcze

Pamięć

 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.

Słownictwo

 • Wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • Porównywanie wysokości dzieci względem siebie, stosowanie określeń: wyższy od, niższy od, takiego samego wzrostu, najwyższy, najniższy.

 


10-14 maja 2021r.

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • Poznawanie stolicy Polski – jej zabytków, pochodzenia nazwy, legend z nią związanych.
 • Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.
 • Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Polska w Europie

Unia Europejska

 • Wskazywanie położenia Polski na mapie Europy.
 • Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Poznawanie nazw wybranych państw należących do UE.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • poznawanie litery Ż, ż– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Mierzenie objętości płynów

 • Mierzenie objętości płynu przy zastosowaniu takiej samej miarki, np. kubka (nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych naczyń); próby wyjaśnienia dlaczego poziom cieczy w poszczególnych naczyniach jest różny.
 • Porównywanie objętości płynów w dwóch zamkniętych pojemnikach, np. w dwóch butelkach – stojącej i leżącej – lub w wąskim i w szerokim naczyniu.

 

 


 

4-7 maja 2021r.

Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
 • Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości.
 • Poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu).
 • Organizowanie kącika regionalnego; sukcesywne wzbogacanie go w eksponaty wykonane w przedszkolu lub przyniesione z domu.
 • Wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie.

Praca dorosłych

 • Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

Poczucie przynależności narodowej

 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. Jej pochodzenia.
 • Nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • poznawanie litery F, f – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Dodawanie i odejmowanie

 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

 


 

 

 

 26-30 kwietnia 2021r.

Temat tygodnia: Dbamy o przyrodę

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).

Podstawy ekologii

 • Poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
 • segregowanie odpadów,
 • oczyszczanie ścieków,
 • zakładanie filtrów na kominy,
 • ochrona roślin i zwierząt,
 • oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii),
 • tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • dokarmianie zwierząt.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • segregowania odpadów,
 • oszczędnego gospodarowania materiałami,
 • oszczędnego korzystania z wody.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery Ł, ł, J, j – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

 


 

 

19-23 kwietnia 2021r.

Temat tygodnia: Wiosna na wsi

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów.
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. Gęś – pierze, baran – wełna itp.).
 • Poznawanie różnych narzędzi, bezpieczne korzystanie z nich
 • Tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. Ryba – woda – statek…)
 • Tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ). 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery C, c– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Mierzenie długości, szerokości, wysokości

 • Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.

 


 

 

 

12-16 kwietnia 2021r

Temat tygodnia: WISENNE POWROTY

 

12.04 poniedziałek – PTAKI I ICH GNIAZDA

1. Gdzie budować gniazdo? – wysłuchaj opowiadania Hanny Zdzitowieckiej

https://www.youtube.com/watch?v=Dexn-RADT70

Rozmowa na temat opowiadania:

- Które ptaki rozmawiały o gniazdach?

- Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?

- Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?

- Co powiedział wróbel na temat gniazd?

- Z czego ptaki robią gniazda?

2. Obejrzyj gniazda ptaków- karta pracy str. 62

Czym się różnią gniazda, a w czym są podobne?

3. Wysłuchaj odgłosów polskich ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=6EEyZzRAYlw

4. Wilga – opowiedz historyjkę obrazkową – karta pracy str. 63

5. Wykonaj karty pracy str. 60-61

6. Poćwicz razem z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

 

13.04- wtorek – BUDOWA PTAKÓW

1. Czajka – leśny budzik – obejrzyj film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=qWuR6FS6QW0

2. Zapoznaj się z budową ptaków – karta pracy str. 64

3. Pokoloruj czajkę według wzoru – karta pracy str. 64

4.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę (Lusterko dla dziecka).

Fruwający ptak – dziecko dotyka czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.

Dziobek ptaka – dziecko wypycha wargi do przodu i, na zmianę, zamyka je i otwiera. Wysiadywanie jaj – język przykleja za górnymi zębami, nie rusza nim przez 30 sekund. Budujemy gniazdko – dziecko przesuwa język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie ląduje w gnieździe: przykleja język przy górnych dziąsłach.

Dzięcioł – czubkiem języka uderza za górnymi zębami.

5.„Prawda czy fałsz” - rodzic mówi zdania o tematyce wiosennej a dziecko określa czy zdanie jest prawdziwe ( klaszcze w ręce) czy zdanie jest fałszywe ( tupie).

- Bociany wracają z ciepłych krajów.

-Ptaki mają futerka.

-Na skraju łąki zakwitły czerwone przebiśniegi

.-Wiosną na drzewach rosną jabłka.

-Skowronek ma długie paznokcie.

-W górach na wiosnę kwitną fioletowe krokusy.

-Żaba lubi jeść bociany.

-Ptaki mają po 4 nogi.

6. Wykonaj kartę pracy str. 65

7. Dowiedz się „Dlaczego ptaki latają”, krótki film.

https://www.youtube.com/watch?v=Aodir3sJs_k

8. Zabawa wiosenna rozwijające twórczość, proszę pobrać z tej strony obraz i wykonać zadanie:

http://www.myslanki.pl/do-pobrania/9

 

14.04 – środa – BOCIAN

1. Posłuchaj piosenki o bocianie i zaśpiewaj.

https://www.youtube.com/watch?v=mPa7cp7t0aE

2. Zakoduj ptaki do wyboru: można wszystkie

http://wytenteguj.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ptaki_zakodowane.pdf

Wersja łatwiejsza: Żuraw

http://wytenteguj.pl/zakodowane-ptaki-przylatujace-wiosna-do-polski/

3. Spróbuj razem z filmem narysować Bociana:

https://www.youtube.com/watch?v=zG2bvxBYvZU

4. Ćwiczenia logopedyczne- oddechowe:

Znajdź w domu jakieś piórko i spróbuj wykonać ćwiczenia:

- Nie spadnij!
Celem zabawy jest utrzymanie piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. Pamiętaj, że im wyżej piórko się wzniesie, tym mniej się napracujesz!

- Nie spadnij – duo.
Wersja gry, do której będzie potrzebny towarzysz. Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko, raz drugie dmucha na spadające piórko.

- Piórko – rakieta.
Wyobraź sobie, że piórko jest rakietą, która musi wystartować z Księżyca. Startuje w różnych kierunkach i z różnych miejsc. Dziecko postępuje zgodnie z instrukcjami dorosłego: Połóż rakietę na nosie, rakieta leci do góry; Połóż rakietę na brodzie, rakieta leci w dół; Połóż rakietę na policzku, rakieta leci w lewo/prawo.

- Zdmuchiwanie piórek  z różnych części ciała.
Dzieci bardzo lubią angażować w to ćwiczenie swoich kolegów. Zdmuchują piórka, które “przypadkiem” ulokowały się na głowie, ramionach, plecach.

- Uciekające piórko.
Przygotuj do tej zabawy pudełka różnych rozmiarów. Umieść piórko w największym pudełku. Zadaniem dziecka jest takie kontrolowanie oddechu, aby piórko przemieszczało się wzdłuż ścianek pudełka, lecz nie wyskoczyło poza nie. Jeśli zauważysz, że maluch świetnie sobie radzi, zwiększ stopień trudności i zmień pudełko na mniejsze!

- Indiańskie zawieszki. To zabawa bardziej plastyczna. Będzie potrzebny sznurek oraz wykałaczki, do których zamocujesz piórka na sznurku. Kontrolując oddech, dmuchaj na piórka raz delikatniej, a raz mocniej, naśladując wiatr.

 

15.04- czwartek – CIEKAWOSTKI O PTAKACH

1. Po co ptakom pióra? – obejrzyj film edukacyjny

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-ptakom-piora

2. Ptaki – rozwiąż zagadki

Wierność tego ptaszka
każde dziecko zna,
gdy inne w ciepłych krajach,
on u nas miejsce ma. ( wróbel)

Nogi ma czerwone,
cienkie jak patyki,
a po nasze żabki
przybył aż z Afryki. ( bocian)

Czarny lub brązowy frak
ma na sobie mały ptak,
gniazdo z błota sam ulepił
i pod dachem je przylepił. ( jaskółka)

On ma tę naturę, że wzlatując w górę,

śpiewa chwałę polom nad rolnika rolą. (skowronek)

 

Po pniach drzew on skacze.

Puka dziobem w korę.

Pewnie gdy są chore,

jest tych drzew doktorem. (dzięcioł)

 

3. Wykonaj karty pracy str. 68-69

4. Ptaki na mapie Świata.

Rodzic w miarę możliwości na mapie świata wskazuje dziecku np. Afrykę, gdzie zimują bociany, i Europę, a dziecko czerwonym sznurkiem zaznacza trasę przelotu ptaków itd. - Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji - Żurawie spędzają zimę w Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim. - Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej. - Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce.

5. Ciekawostka: najwcześniej, bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki i szpaki. Są one pierwszymi zwiastunami wiosny. Trochę później – w marcu – przylatują bociany i zięby. W kwietniu z radością witamy kukułkę. Najpóźniej wracają jerzyki i jaskółki – dopiero w maju.

6. Posłuchajcie uważnie wiersza pt. „Ptaszek opowiada” (K. Datkun – Czerniak) i odpowiedzcie na pytania. Spróbuj nauczyć się go na pamięć.

Zielenią się listki

na smukłej topoli

i ptaszek tam śpiewa.

Opowiada listkom

o swojej wędrówce:

co widział, co słyszał

w obcych krajach, hen!

Ile przebył gór i mórz,

aby wreszcie wrócić już.

Bo tu jego dom,

tu kochane drzewa,

wśród gałęzi tutaj

najpiękniej się śpiewa!

- O czym ptaszek opowiadał listkom?

- Dlaczego ptaki do nas wracają?

- Gdzie zimują ptaki?

- Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży?

 

16.04 – piątek – PTAKI W POEZJI I PIOSENKACH

1. Poranna gimnastyka z rytmiką

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

2. Wiersz „Ptasie radio „ Julian Tuwim”- posłuchaj i spróbuj zapamiętać wszystkie ptaki, które występowały w wierszu.

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4

2. Przysłowia z ptakami:

Poznacie jeszcze dzisiaj kilka przysłów związanych z ptakami. Spróbujcie wspólnie z rodzicami wyjaśnić ich znaczenie.

- Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

- Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.

- Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.

- Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.

- Wybiera się jak sójka za morze.

3. Karty pracy str. 70-71

4.Posłuchaj i naucz się piosenki : Wujek Ogórek „Ptaszek na gałęzi”

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4

5. Bajka muzyczna Jan Brzechwa „Lata ptaszek” – posłuchaj.

https://www.youtube.com/watch?v=tDWbIN8KPXI

4. Praca plastyczna- wykonaj kolorowe ptaki z pomocą rodziców, możesz powiesić je sobie w pokoju na sznurkach. Praca plastyczna jest do wyboru. Proszę wybrać samodzielnie z dzieckiem.

https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI

http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/04/wiosenne-ptaki.html

 

Pozdrawiamy Was serdecznie! Do zobaczenia

 

 


6-9 kwietnia 2021r

Temat tygodnia: WISENNE PRZEBUDZENIE

6.04 wtorek – KWIECIEŃ PLECIEŃ

1. Przygody kota Filemona- Kwiecień – plecień – obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=tOGcgGJN7HI

2. Kwiecień plecień- przeczytaj sam lub poproś rodzica o przeczytanie wiersza

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień

Różne figle płata w świecie.

Raz przygrzeje mocno słońce,

Że jak w lecie jest gorąco.

Innym razem śniegiem prószy

Że aż wszystkim marzną uszy.

Kwiecień – plecień, bo przeplata

Trochę zimy, trochę lata.

Opowiedz rodzicowi jak rozumiesz przysłowie Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.

3. Kalendarz pogody – codziennie przez tydzień obserwuj pogodę i uzupełniaj kartę pracy str 49

4. Uzupełnij karty pracy str. 43-49

5. Zagadki:

1.Co to za wspaniały muzykant, skacze po łące i lubi cykać. / konik polny/2.Nie chodzą , lecz skaczą, nad stawem mieszkają . Gdy wieczór zapadnie to głośno kumkają . /żaby/3.O nocleg nie prosi, pełzając, wędrując po świecie, bo swój dom nosi na własnym grzbiecie. / ślimak/4.Czerwone nogi i białe piórka , przed nim do wody żaby dają nurka. /bocian/ 5.Ledwie błyśnie słońce złote , słychać brzęk wesoły. To dla dzieci robią miodek pracowite.../ pszczoły/6.Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko./motyle/

 

7.04 środa – KULA I KOŁO

1. Kula i koło – poznajemy różnice obejrzyj film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=I-rf_EKTbIQ

2.Poszukaj w swoim domu przedmioty, które są w kształcie koła i kuli- zabawy utrwalające

3. Co pływa a co tonie- eksperyment

Przygotuj miskę z wodą oraz przedmioty: kamyk, plastelinę, monetę, korek, klucz, piórko. Po kolei wkładaj przedmioty i obserwuj jak się zachowują. Wyniki swoich obserwacji umieść na karcie pracy str. 51

 1. Uzupełnij Karty pracy str. 50-51
 2. Wysłuchaj lub przeczytaj treści wiersza „Wiosna " Grażyny Kobały i stwórz do niego ilustrację.
  Obudziła się wiosna tu i tam,
  rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.
  Łąki kaczeńcami ozdobiła
  a nad polami się zastanowiła.
  Kiedy świat cały malowała
  skowronka w polu ujrzała.
  Piosenkę z nim zanuciła
  i gniazdo w trawie uwiła.
  W lesie zobaczyła kukułkę-
  o ciepłych krajach porozmawiała.
  Nawrzucała do kosza fiołków
  i z powrotem na łąkę odleciała.
  Tam spotkała bociana,
  który klekotał już od rana:
  -zbuduję na kominie gniazdo duże,
  a potem odbędę długie podróże.
 3. Odpowiedz na pytania

Rozmowa na temat treści wiersza. - co zrobiła wiosna na łące? - kogo ujrzała w polu, w lesie, na łące? - co zrobiła wiosna ze skowronkiem? - o czym rozmawiała z kukułką i bocianem?

 

8.04 – czwartek – MOTYL I ŻABA

1. Etapy rozwoju motyla – obejrzyj film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM

2. Rozwój żaby – obejrzyj film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ

3. Uzupełnij karty pracy str. 52-56

4. Wydrukuj kolorowe dyktando graficzne- kodowanie motyla. Uzupełnij kodowanie z prawej strony, a następnie przenieś na prawą stronę, jak lustrzane odbicie.

http://bystredziecko.pl/kolorowe-dyktando-graficzne-z-motylem-odkoduj-obrazek-matematyka/

5.Praca plastyczna do wyboru:

https://ekodziecko.com/skaczace-zabki-gra-zrecznosciowa

https://ekodziecko.com/zabka-klapka

 

9.04. – piątek – WIOSENNE KWIATY

1. Rozpoznajemy wiosenne kwiaty – obejrzyj film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg

2. Już – wiersz Laury Łącz – przeczytaj sam lub z pomocą i naucz się na pamięć

Spadła deszczu kropla- plum….

Zawiał ciepły wietrzyk- szum…..

Coś pachnie w powietrzu – kwiat.

Zmienia się wokoło- świat.

A co tak śpiewa?- ptak

Czyżby przyszła wiosna? – tak!

2. Uzupełnij karty pracy str. 57-59

3. Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć.

https://www.youtube.com/watch?v=fu0lCwhsqMI

4.Znajdź jedną smutną żabkę

https://pl.dreamstime.com/znajd%C5%BA-smutn%C4%85-%C5%BCab%C4%99-gr%C4%99-w-%C5%82amig%C5%82%C3%B3wki-edukacyjne-dla-dzieci-przedszkolne-%C4%87wiczenia-pracy-zadanie-rozwoju-logiki-logicznego-image156406127

5. Wydrukuj i zrób kodowanie żabki

Wersja łatwiejsza

https://pl.dreamstime.com/%C5%BCaba-z-lili%C4%85-wodn%C4%85-kolorowanie-ksi%C4%85%C5%BCki-dla-dzieci-kolorowa-gra-logiczna-odpowiedzi%C4%85-image185058402

Wersja trudniejsza

https://pl.dreamstime.com/%C5%BCaba-kolorowanie-obrazu-symetrycznie-ksi%C4%85%C5%BCki-dla-dzieci-kolorowa-gra-logiczna-z-odpowiedzi%C4%85-image185058421


Drodzy Rodzice i kochane dzieci

Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia, niech ten czas pozwoli Wam pogłębić relacje z bliskimi i przyniesie miłość i pokój.

Wesołego Alleluja i śmigusa Dyngusa

Życzą Panie z grupy XI

 

29.03- 2.04.20201r. WIELKANOC

1. Symbole Wielkanocne – film https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU

2. Wielkanoc – wysłuchanie wiersza

Wielka Noc to zmartwychwstanie

to miłość i pojednanie,

to rodzina wokół stołu zebrana,

to buzia dziecka roześmiana już od rana.

To palemki, pisanki, masełko, baranek,

to serwetki białe i wyprasowane,

to mama w kuchni, która krząta się od rana,

by na stole zagościły wielkanocne dania.

3. Wielkanocne idą święta – piosenka https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ

4. Czym skorupka nasiąknie? – eksperyment z ugotowanymi jajkami Planeta Bystrzaków

https://www.youtube.com/watch?v=xHz1qqODWbw

5. Pisanka przeplatanka – praca plastyczna

https://www.youtube.com/watch?v=Moi9sZS0P8A

6. Wielkanocne kodowanie – dla chętnych dzieci

http://www.kreatywniewdomu.pl/2019/03/wielkanocne-kodowanie.html

7. Praca w książce str. 71-80 według instrukcji


Zachęcamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt.”Ozdoba wielkanocna”.

Szczegóły na stronie głównej

 

POWITANIE WIOSNY

Dnia 22.03.2021r w poniedziałek uroczyście witamy wiosnę. Prosimy o ubranie dzieci w kolorze zielonym.

 

22-26 marca 2021 r.

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach.
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Poznawanie etapów rozwojowych np. Żaby, motyla.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. Tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana).
 • Zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbania o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery U, u – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Poznawanie wartości monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

Dodawanie i odejmowanie

 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 


WARSZTATY MYDLARSKIE

Dnia 19.03.2021r ( piątek) odbędą się warsztaty mydlarskie, na których dzieci samodzielnie wykonają po dwa mydełka. Koszt warsztatów 10 zł od dziecka płatne z Rady Rodziców.

 

 

LA TOMATINA- HISZPAŃSKA BITWA NA POMIDORY

La Tomatina to największa na świecie bitwa na pomidory, która obchodzona jest w miasteczku Buñol (w pobliżu Walencji). Hiszpańska fiesta rozpoczyna się w ostatnią środę sierpnia. Przygotowania do tego święta rozpoczynają się jednak dużo wcześniej. Na potrzeby tego wydarzenia uprawiana jest specjalna odmiana pomidorów. Choć ich smak pozostawia wiele do życzenia, to są one miękkie i soczyste, co jest istotne ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Cena tej odmiany jest również niższa, co nie pozostaje bez znaczenia, gdy mówimy o ponad 100 tonach świeżych pomidorów! Aby uniknąć zabrudzeń elewacji, w przeddzień Tomatiny budynki zabezpieczane są plandekami. W pogotowiu czeka też straż pożarna, która po zakończonej bitwie zmywa sos pomidorowy z ulic. Co ciekawe, kwasy zawarte w pomidorach powodują, że betonowe fragmenty ulic i budynków po obmyciu ich wodą stają się niezwykle czyste i błyszczące! Bitwa rozpoczyna się między godziną 10:00 a 11:00 i trwa dokładnie godzinę (początek i koniec zwiastuje wystrzał rakiety). Choć zasady są proste, trzeba zwracać uwagę na to, aby przed rzuceniem pomidorem ścisnąć go w ręce, tak aby nie zrobić krzywdy innym. Zaleca się też stosowanie gogli ochronnych oraz rękawiczek. Co można powiedzieć o święcie, które zna chyba cały świat? Na pewno to, że udział w nim to gwarancja znakomitej zabawy!

U nas też było czerwono i wesoło!!!

20210318 094302 

 

RYSUJEMY JAK PICASSO
picasso

 

hiszpaniaa

CO KRAJ TO OBYCZAJ – AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY

WITAMY W HISZPANII

TERMIN REALIZACJI: 15-19.03.2021

hiszpania

 

Cele ogólne:

 • Rozbudzanie zainteresowań życiem, kulturą i językiem mieszkańców Hiszpanii;
 • Zapoznanie z położeniem Hiszpanii na mapie Europy
 • Poznanie kilku słów w języku hiszpańskim;

RODZAJE AKTYWNOŚCI DZIECI

1. HISZPANIA – siatka wiedzy wstępnej

2. Symbole narodowe

 • Flaga, godło, stolica, hymn
 • Położenie na mapie Europy- bycza skóra
 • Słownictwo podstawowe ( zwroty grzecznościowe)

3. Tradycja i zwyczaje:

 • Corrida
 • Flamenco
 • ZORRO
 • La Tomatina

4. Znane postacie:

 • Krzysztof Kolumb
 • Ferdynand Magellan
 • Pablo Picasso

5. Zwyczaje kulinarne

 • Tortilla
 • Tapas
 • Owoce cytrusowe

6. Zabawy plastyczne

- Być jak Picasso – malowanie farbami

- Flaga – kolorowanie

7. Zabawy muzyczne:

- ZORRO – rymowanka zuchowa

- Flamenco

- Macarena

- Bolero Ravela

8. Real Madryt i FC Barcelona – zabawy sportowe z piłką

9. HISZPANIA – siatka wiedzy końcowej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Poniedziałek - prosimy o ubranie dzieci w kolorach flagi Hiszpanii
 2. Cały tydzień – prosimy o przyniesienie pamiątek z pobytu w Hiszpanii
 3. Praca domowa do 21.03.2021r – TORTILLA DE PATATAS – przygotować z rodzicami hiszpańską potrawę oraz wykonanie 1 zdjęcia dziecka z potrawą i przesłanie na mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączamy linki z przepisami. Smacznego!!!

http://hiszpania-portal.pl/hiszpanska-tortilla-z-ziemniakami-przepis/

https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_hiszpanska/tortilla_hiszpanska/przepis.html

 

 

SŁOŃ - KODOWANIE

slon


8- 12 marca 2021 r.

Temat tygodnia: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne).
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Wymyślanie piosenek, rymowanek.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Układanie zagadek.
 • Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery Z, z– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Samodzielne konstruowanie gier.

 

VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Od 1.02.2021 do 20.06.2021 nasza grupa bierze udział w programie edukacyjnym UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ. To inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Adresatami programu są nauczyciele, podopieczni w przedszkolach i szkołach oraz rodzice.

 20210304 092925

 


1-5 marca 2021 r.

Temat tygodnia: Jak wyglądał świat przed milionami lat

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania
 • Poznawanie różnych teorii na temat wyginięcia dinozurów
 • Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz it
 • Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery W,w – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Samodzielne konstruowanie gier.

15-19 lutego 2021 r.

Temat tygodnia: Muzyka wokół nas

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • Określanie budowy piosenek (dwuczęściowa, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem).
 • Słuchanie śpiewu: kobiety, mężczyzny, chóru; rozpoznawanie ich głosów.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • Nauka wybranych tańców, np. Polki, poloneza.
 • Poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich.
 • Poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery G, g– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfry 10
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

 Podziękowania dla Babci i Dziadka 

Link

 

Dzień Babci i Dziadka "Dziadek do orzechów"

Link do przedstawienia 


SPOTKANIE Z EKSPERTEM

Serdecznie dziękujemy Pani Monice Boguckiej, nauczycielce Szkoły Językowej Elizabeth za ciekawą pogadankę o Londynie.

 

 angjpg

 

FIVE O’CLOCK

5oc

 

 

gb2

CO KRAJ TO OBYCZAJ – AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY

WITAMY W WIELKIEJ BRYTANII

TERMIN REALIZACJI: 8-12.02.2021

GB

Cele ogólne:

 • budowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą Wielkiej Brytanii
 • poznanie przez dzieci Rodziny Królewskiej i jej roli w Wielkiej Brytanii.
 • wykazanie faktu przenikania słów obcego pochodzenia do języka polskiego, rola tzw. zapożyczeń rozwijanie w dzieciach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych krajów,

RODZAJE AKTYWNOŚCI DZIECI

1. WIELKA BRYTANIA – siatka wiedzy wstępnej

2. Symbole narodowe

 • Flaga, godło, stolica, hymn
 • Położenie na mapie Europy- kraj wyspiarski
 • Słownictwo podstawowe ( zwroty grzecznościowe)

3. Londyn i jego zabytki

- Big Ben,

- Buckingham Palace,

- Tower Bridge,

- London Eye,

- Houses of Parlament,

- Westminster Abbey,

- Tower of London

4. Rodzina królewska

 • Oglądanie na fotografiach rodziny królewskiej – krótka historia
 • Royal Guard- Gwardia królewska
 • System monetarny w Wielkiej Brytanii

5. Zwyczaje kulinarne

 • Znane potrawy ( ryba z frytkami , pudding)
 • Five o clock – picie angielskiej herbatki + ciasteczko

6. Zabawy plastyczne

 • Angielska filiżanka- malowanie farbami piankowej filiżanki
 • flaga Wielkiej Brytanii- kolorowanie

7. Zabawy muzyczne

 • Nauka tańca irlandzkiego
 • Nauka angielskiego tańca królewskiego

8. WIELKA BRYTANIA – siatka wiedzy końcowej

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Poniedziałek - prosimy o ubranie dzieci w kolorach flagi Wielkiej Brytanii
 2. Cały tydzień – prosimy o przyniesienie pamiątek z pobytu w Wielkiej Brytanii
 3. Praca domowa do 14.02.2021r – LONDYN- zbudować makietę przestrzenną miasta z dowolnego materiału oraz wykonanie 1 zdjęcia dziecka z pracą i przesłanie na mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 5.02.2021r (piątek) odbędzie się w naszej grupie BAL KARNAWAŁOWY. W programie prezentacja strojów karnawałowych, konkursy, zabawa taneczna, słodki poczęstunek. Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych.

 

1-5 lutego 2021 r.

Temat tygodnia: Baśnie i bajeczki

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama
 • Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe).
 • Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery B, b– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfry 9
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

 

PRZEDSTAWIENIE DLA BABCI I DZIADKA

Dnia 29.01.2021r (piątek) odbędzie się nagranie przedstawienia DZIADEK DO ORZECHÓW dla Babci i Dziadka. Prosimy o ubranie chłopców w białe koszule i czarne spodnie, dziewczynki o przyniesienie strojów zgodnie z pełnioną rolą (tancerka hiszpańska lub arabska).

 

25-29 stycznia 2021 r.

Temat tygodnia: Bezpieczeństwo zimą

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Utrwalenie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Wspólne układanie gier, wykonywanie prac plastycznych i technicznych.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Komunikowanie się poprzez: opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.

 Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery N, n– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfry 8
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.

Klasyfikowanie

 • Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

 


WARSZTATY PLASTYCZNE

Dnia 20.01.2021r (środa) odbędą się warsztaty plastyczne, na których dzieci wykonają etui dla Babci i Dziadka. Koszt warsztatów 18zł od dziecka zostanie pokryty z funduszy Rady Rodziców.

 

18-22 stycznia 2021 r.

Temat tygodnia: Babcia i Dziadek

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola
 • Przygotowanie prezentów dla bliskich

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery S, s– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie znaków matematycznych: +, - ,<, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

 


Nasza grupa w miesiącu listopad brała udział w konkursie Piosenki Patriotycznej dla Przedszkolaków i zdobyła wyróżnienie i drobne nagrody. Również ogromne brawa dla Laury i Nikoli, które zaśpiewały piosenkę solową i otrzymały dyplom. Gratulujemy serdecznie. 

P 20201222 102035 vHDR Auto 1P 20210105 082330 vHDR Auto 1

 


JEST TAKI DZIEŃ - Bożonarodzeniowy Montaż Słowno - Muzyczny

W Betlejemskim mieście

Zbawiciel się rodzi,

Niech Was mili Rodzice

w Nowym Roku prowadzi.

p. Ewa, p. Beata, p. Danusia

Link do przedstawienia

20201217 101939

 

14-24 grudnia 2020 r.

Temat tygodnia: Idą święta

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • Stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • Współdecydowanie o aranżacji sali przedszkolnej adekwatnej do sytuacji świątecznej

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery Y, y, R, r– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

Dziękujemy Serdecznie Pani, ktora poprowadziła u nas warsztaty z robienia wianków Świątecznych. Zaczarowała nas opowieścią i wprowadziła w świąteczny klimat. Pracowaliśmy zacięcie jak Elfy. 

P 20201209 103615 vHDR Auto


Dziękujemy Święty Mikołaju, za przepiękne prezenty, które sprawiły nam tyle radości. Zaśpiewaliśmy Ci piosenki i powiedzieliśmy wiersz  i wiemy, że nas usłyszałeś i mamy nadzieje, ze prezent od Nas również Ci się spodobał. 

 
WIERSZ DLA SWIĘTEGO MIKOŁAJA W PODZIEKOWANIU
 
Ile róż w ogrodzie 
Ile gwiazd na niebie
Tak ja Mikołaju 
Bardzo kocham Ciebie
 
P 20201207 090813 vHDR Auto
 
 

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Dnia 9.12.2020 (środa) odbędą się świąteczne warsztaty plastyczne.

Koszt 12 zł/dziecko pokrywa Rada Rodziców

 

7-11 grudnia 2020 r.

Temat tygodnia: Idzie zima ze śniegiem

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery L, l– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Wprowadzenie cyfry 7

 

Podsumowanie projektu Finlandia. Efekt wiedzy początkowej i końcowej oraz praca projektowa, świeczniki z gipsu Świętego Mikołaja. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe przesłane, piękne prace domowe.

P 20201204 135628 vHDR Auto

P 20201204 150903 vHDR Auto


BARWY FINLANDII 

finlandia

 

CO KRAJ TO OBYCZAJ – AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY

WITAMY W FINLANDII

TERMIN REALIZACJI: 30.11- 4.12.2020r.

finl

Cele ogólne:

 • Budowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą Finlandii
 • Poznanie Finlandii jako ojczyzny Mikołaja - historia Mikołaja
 • Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi Finlandii
 • Bogacenie wiedzy i słownictwa dzieci o wyrażenia dotyczące tradycji świąt Bożego Narodzenia

RODZAJE AKTYWNOŚCI DZIECI

1. FINLANDIA – siatka wiedzy wstępnej

2.Symbole narodowe

 • Flaga, godło, stolica, hymn
 • Położenie na mapie Europy
 • Słownictwo podstawowe ( zwroty grzecznościowe)

3. Z czego słynie Finlandia

 • Nokia – telefony komórkowe
 • Sauny
 • Zwierzęta – renifery, morsy, ryby
 • Wyścigi psich zaprzęgów
 • SISU- auta
 • Zorza polarna – wyjaśnienie zjawiska
 • Dzień i noc polarna - doświadczenia

4. W wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Laponii

 • Historia i przygody NELI MAŁEJ REPORTERKI w Wiosce Św. Mikołaja
 • Boże Narodzenie po fińsku- tradycje, potrawy
 • Ozdabianie Świętego Mikołaja z gipsu
 • Piszemy List do Świętego Mikołaja i wysyłamy do Laponii

5. Spotkanie z szefem kuchni w roli eksperta

  • Pieczemy świąteczne pierniczki

6. Zabawy plastyczne

 • Zorza polarna – rysowanie pastelami na papierze ściernym
 • Flaga Finlandii – kolorowanie
 • Odlewanie z gipsu figurek Mikołaja - malowanie

7. W Dolinie Muminków- czytanie książki Tove Jansson

 • Muminki – lepienie figurek z plasteliny
 • Podróż do Doliny Muminków – prezentacja multimedialna
 • Muminki cieszą się – nauka piosenki
 • Poszukiwanie małej Mii- zabawy przestrzenne

8. FINLANDIA – siatka wiedzy końcowej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Poniedziałek - prosimy o ubranie dzieci w kolorach flagi fińskiej
 2. Cały tydzień – prosimy o przyniesienie pamiątek z pobytu w Finlandii
 3. Praca domowa do 4.12.2020r – zaprojektowanie przestrzennego Domu Świętego Mikołaja ( np. z pudełka) oraz wykonanie 1 zdjęcia dziecka z pracą i przesłanie na mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


23-27 listopada 2020 r.

Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Spożywanie różnorodnych pokarmów
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery K, k– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Wprowadzenie cyfry 6

 

Zdrowym być – wiersz B. Szelągowskiej – uczymy się na pamięć

 

Zdrowym być jak ryba, rosnąć jak na drożdżach.

Czy można tak żyć? A właśnie, że można!

Wystarczy codziennie się gimnastykować,

Chodzić na spacery i zęby szorować.

Kąpać pod prysznicem i często myć ręce,

Owoców i warzyw zjadać jak najwięcej.

Hałasu unikać, tak jak i słodyczy.

To właśnie dla zdrowia najbardziej się liczy!

 


16-20 listopada 2020 r.

Temat tygodnia: Domy i domki

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
 • Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych w domu lub w sali – terrarium; dbanie o nie, przestrzeganie zasad ich hodowania, opieki (odpowiednia przestrzeń życiowa, spacery, wizyty u weterynarza).
 • Poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku,
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania

 • poznawanie litery D, d– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

 

DYKTANDO RYSUNKOWE

Agnieszka Karcz

Domek

Mały domek daszek ma,
a na daszku ptaszki dwa.
Duże okna, z przodu drzwi,
a przed domem schody trzy.
Obok domku buda psa,
który długi ogon ma.
Wokół domku stary płot,
a na płocie czarny kot.

 

 


Przegląd Poezji Patriotycznej - Link

 

 W dniu 10.11.2020 r. nasza grupa przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu"  i odśpiewała o godz. 11.11 hymn Polski.

11

POLSKA – MOJA OJCZYZNA – KONKURS RECYTATORSKI

polska

Dnia 10.11.2020 r odbędzie się patriotyczny konkurs recytatorski do którego zapraszamy chętne dzieci z naszej grupy. Każdy uczestnik przygotowuje utwór do prezentacji polskiego poety o tematyce patriotycznej. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa oraz zachęcenie do występów na scenie.

Prosimy o ubranie wszystkich dzieci w strój galowy ( biała koszula, ciemna spódnica, spodnie)

Uczestnicy otrzymają dyplom i słodki upominek.

 

9-13 listopada 2020 r.

Temat tygodnia: Polska moja ojczyzna

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Poznawanie polskich symboli narodowych ( godło, flaga, hymn)
 • Poznanie legendy O Lechu, Czechu i Rusie – teatrzyk stolikowy
 • Polska to My – wspólne wykonanie plakatu patriotycznego
 • Godło Polski - kolorowanie
 • Polska nasza ojczyzna – udział w konkursie recytatorskim połączonym ze śpiewaniem pieśni patriotycznych

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układnie rymów do podanych słów.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania

 • poznawanie litery T, t – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania w zeszycie

Elementy matematyki

Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

 • Poznawanie cyfry 0

POLSKA – MOJA OJCZYZNA – KONKURS RECYTATORSKI

 polska

Dnia 10.11.2020 r odbędzie się patriotyczny konkurs recytatorski do którego zapraszamy chętne dzieci z naszej grupy. Każdy uczestnik przygotowuje utwór do prezentacji polskiego poety o tematyce patriotycznej. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa oraz zachęcenie do występów na scenie. Uczestnicy otrzymają dyplom i słodki upominek - Zapraszamy

 

Konsultacje telefoniczne z rodzicami tel służbowy 697 771 603

Ewa Wójtowicz – 3 listopad (wtorek) 12.00-13.00

Beata Kostrzewska – 5 listopad ( czwartek) 12-00-13.00

 

2-6 listopada 2020 r.

Temat tygodnia: Idzie jesień z deszczem

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Podstawy ekologii

 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • oszczędnego korzystania z wody.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układnie rymów do podanych słów.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Próby czytania

 • poznawanie litery i, I – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania w zeszycie

Elementy matematyki

Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

 • Poznawanie cyfry 5

 

Zakończyliśmy w naszej grupie tydzień francuski. Wiedzę, ktorą zdobyliśmy mozna zobaczyć na zdjęciu. Ciasteczka były pyszne, a budowle bardzo kreatywne. Na koniec przenieśliśmy sie do świata " Trzech Muszkieterów " i wspólnie stworzyliśmy szable. Dziękujemy za zaangażowanie dzieci i rodziców.

francja


Wieża Eiffla - zabawy konstrukcyjne 

20201028 101752

 

Pieczemy i degustujemy francuskie ciasteczka

ciastkaciastkaa

Barwy Francji

barwy francji 

 

CO KRAJ TO OBYCZAJ – AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY

WITAMY WE FRANCJI

TERMIN REALIZACJI: 26.10- 30.10.2020r.

pobrane 1

Cele ogólne:

 • Budowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą Francji.
 • Wspieranie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka.

RODZAJE AKTYWNOŚCI DZIECI

1. FRANCJA – siatka wiedzy wstępnej

2. Symbole narodowe

 • Flaga, godło, stolica, hymn
 • Położenie na mapie Europy
 • Słownictwo podstawowe ( liczebniki 1-10, zwroty grzecznościowe)

3. Znane miasta i budowle francuskie

Wieża Eiffla

Łuk Triumfalny

Paryż- stolica mody

Luwr

Zamki nad Loarą

4. Znane francuskie potrawy

- croissanty

- ciasteczka francuskie

- sery

- ślimaki, żaby

5. Spotkanie z szefem kuchni w roli eksperta

- pieczemy francuskie rogaliki

6. Trzy kolory biały, czerwony , niebieski – pokaz mody francuskiej

7. Zabawy plastyczne

 • Wieża Eiffla nocą- drapanka
 • Flaga Włoch – wydzieranka

8. Sławni Francuzi– prezentacja sylwetek

Napoleon Banaparte- cesarz

Charles Perrault – bajkopisarz

Zinedine Zidane- znany piłkarz

9. Charles Perrault i jego bajki

10. Nauka prostej francuskiej piosenki i układu tanecznego

11. FRANCJA – siatka wiedzy końcowej

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Poniedziałek - prosimy o ubranie dzieci w kolorach flagi francuskiej
 2. Cały tydzień – prosimy o przyniesienie pamiątek z Francji.
 3. Praca domowa do 31.10.2020r – Zbudować znaną budowlę francuską z dowolnego materiału oraz wykonanie 1 zdjęcia dziecka z budowlą i przeslanie na mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19 – 23 października 2020 r.

Temat tygodnia: Co z czego otrzymujemy

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Dostrzeganie pożytecznej i niszczycielskiej działalności wiatru.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.
 • Lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.

Próby czytania

 • poznawanie litery m, M – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Nazywanie części ciała.
 • Ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby.

 


"Tajemnice życia lasu” - WARSZTATY POZNAWCZE

W trakcie warsztatów odkryliśmy:

 - czym jest las?

- czy las składa się tylko z drzew?

- dlaczego jedne lasy są iglaste, a inne liściaste?

- dowiedzieliśmy się ile jest pięter w lesie i kim są jego mieszkańcy

- odkryliśmy po co ptakom gniazda

- poznaliśmy tajemnice dzięcioła

- ciekawostki z życia jeży

- co można „wyczytać” z wypluwki

- zajrzeliśmy pod kapelusze grzybom

- poznaliśmy rodzinę dzików

- skąd zwierzęta biorą witaminki w lesie

- dziwny ptak kukułka

- dowiedzieliśmy się do czego służy drzewom kora

- samodzielnie wykonaliśmy leśną pracę plastyczną w słoiku

 

20201015 10591320201015 103834

 

 

 

12 – 16 października 2020 r.

Temat tygodnia: Idzie jesień do zwierząt

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów.
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.

 Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w Sali.

Próby czytania

 • poznawanie litery a A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • utrwalenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.

Liczenie

 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfry 3

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

5 – 9 października 2020 r.

Temat tygodnia: Idzie jesień przez ogród i sad

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 • Wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Głoskowanie

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • poznawanie litery – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoskasamogłoska,

Przygotowanie do pisania

 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych - rysowanie po śladzie.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Pisanie litery o w dużej i małej liniaturze ( zeszyt)

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 1,2

Wszystkim chłopakom gorące życzenia ślą dziewczyny.

20200930 104246


CO KRAJ TO OBYCZAJ – AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY

WITAMY WE WŁOSZECH

TERMIN REALIZACJI: 28.09- 2.10.2020r.

pobrane

Cele ogólne:

 • kreowanie poszanowania dla kultury, tradycji, włoskiej,
 • pobudzanie inicjatywy dziecka w podejmowaniu zadań w zdobywaniu wiedzy o innych narodach,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole; kształtowanie swojej postawy wobec siebie i innych,
 • organizowanie sytuacji, wielozmysłowego poznawania  kultury włoskiej 

RODZAJE AKTYWNOŚCI DZIECI

1. WŁOCHY – siatka wiedzy wstępnej

2. Symbole narodowe

 • Flaga, godło, stolica, hymn
 • Położenie na mapie Europy
 • Słownictwo podstawowe ( liczebniki 1-10, zwroty grzecznościowe)

3. Znane miasta i budowle włoskie

 • Koloseum w Rzymie
 • Sieć kanałów i gondole w Wenecji
 • Krzywa wieża w Pizie
 • Bazylika Św. Piotra w Watykanie

4. Znane włoskie potrawy

  • Pizza – historia Margeritty, układanie pizzy z darów Froebla
  • Spaghetti
  • Kawa
  • Tiramisu

5. Spotkanie z szefem kuchni w roli eksperta

  • Wyrabianie ciasta na pizzę
  • Układanie składników na cieście – praca w zespołach
  • Pieczenie pizzy
  • Degustacja pizzy

6. Zabawy plastyczne

 • Pizza – projektowanie podkładki na stół ( laminowanie)
 • Flaga Włoch – kolorowanie
 • Pinokio - kolorowanki

7. Sławni Włosi – prezentacja sylwetek

 • Galileusz- astronom
 • Leonardo da Vinci – malarz, lekarz, matematyk
 • Luciano Pavarotti- śpiewak operowy
 • Buffon- znany bramkarz

8. Pinokio – bajka Carlo Collodi

9. Nauka prostej włoskiej piosenki i układu tanecznego

10. WŁOCHY – siatka wiedzy końcowej

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Poniedziałek - prosimy o ubranie dzieci w kolorach flagi włoskiej czyli na zielono lub czerwono lub biało.
 2. Cały tydzień – prosimy o przyniesienie pamiątek z pobytu we Włoszech.
 3. Praca domowa do 3.10.2020r – ulepić z plasteliny wybrane postacie z bajki PINOKIO oraz wykonanie 1 zdjęcia dziecka z figurkami i przesłanie na mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONSULTACJE TELEFONICZNE Z RODZICAMI

30.09.2020r środa 12.00-12.30

 


W dniu 22 września uczestniczyliśmy w wycieczce do Skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Głównym celem naszej wycieczki było przybliżenie  wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą, kulturą oraz z obrazem życia codziennego w chałupie i gospodarstwie. 

Na miejscu przywitały nas Panie przewodniczki, z którymi poznawaliśmy warunki życia ludzi w dawnych czasach. Dzieci miały możliwość zwiedzenia wiatraka, chałup wraz z izbami, zagród i podwórek.

Pani Przewodnik prowadząca lekcję muzealną wprowadziła nas w klimat dawnych czasów. Zapoznała nas z  elementami wyposażenia domu mieszkalnego np. łóżka, ławy, stołu, krzesła, żeliwnych garnków i glinianych mis i dzbanów. Podkreślała, że budynki znajdujące się na terenie skansenu są autentyczne, sprowadzone do muzeum z pobliskich miejscowości i z każdym z nich związana jest historia życia konkretnej rodziny. Największy entuzjazm wzbudziły  gospodarskie zwierzęta, które spotkaliśmy: konie, kury, kozy, gęsi, kaczki, koguty, króliki czy kuca, który przebywał na rehabilitacji z powodu wcześniejszego (weekendowego) nakarmienia go chipsami przez dzieci. Dla niektórych z nas było to pierwsze spotkanie oko w oko z tymi wiejskimi zwierzętami. Poznaliśmy nowe nazwy domów w których mieszkają zwierzęta oraz nazwy obejść. Dowiedzieliśmy się również, jak cepami wydobywa się ziarna ze słomy, następnie gdzie przechowywano słomę, siano oraz ziarna zbóż na kolejny zasiew. Dzieci miały bardzo dużo pytań, które nie zostały bez odpowiedzi i opowiadały, że w przyszłości będą krawcami, rolnikami, szewcami itd. Pani przybliżyła nam również obowiązki dzieci w dawnych czasach i pokazała, jak od rana chętnie pracowały i nosiły wiadra z wodą ze studni. Zwiedziliśmy dawne miasteczko, dzieciom bardzo spodobała się szkoła i dom burmistrza, zobaczyliśmy także ponad 200-stu letni kościół, a naszą wycieczkę z Panią Przewodnik zakończyliśmy przy pięknym Dworku z Żyrzyna.

Na koniec odpoczęliśmy na świeżym powietrzu. Bardzo dobrze się bawiliśmy i choć zmęczeni, niezwykle zadowoleni wróciliśmy do przedszkola. Będziemy mieli co wspominać!

 

P 20200922 103930 vHDR Auto

P 20200922 104010 vHDR Auto

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE Z NAUCZYCIELAMI:

23.09.2020r środa 12.00- 12.30

Tel. 697 771 603

 

STRÓJ GIMNASTYCZNY

Prosimy o przyniesienie strojów gimnastycznych w podpisanym materiałowym worku do końca września.

 

21– 25 września 2020 r.

Temat tygodnia: Jesień w parku i w lesie

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi:
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona).
 • Wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

Liczenie

 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)

 


Oddział XI – zerówka

Nauczyciele: Ewa Wójtowicz, Beata Kostrzewska

Woźna oddziałowa: Danuta Grzegorczyk

Przedszkole jest czynne  w godzinach od 6:00 do 17:00.

W godzinach 8:00 – 16:00 dzieci przebywają w sali XI. W pozostałym czasie – w grupach łączonych. 

Realizacja programu edukacyjnego: Wokół przedszkola – program edukacji przedszkolnej autorstwa – W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska, J. Lendzian

Realizacja pakietu edukacyjnego MAC edukacja: Nowe przygody Olka i Ady. 

Zawartość pakietu: - Karty pracy , cz. 1-4 - Książka "Nowe przygody Olka i Ady" - Wyprawka plastyczna, Zeszyty ćwiczeń Litery i liczby cz.1-2.

Ćwiczenia zawarte w publikacji mają przygotować dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia poprzez rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia grafomotoryczne oraz różnorodne zadania z zakresu: orientacji przestrzennej, kształtowania pojęć liczbowych, liczenia i rozwijania intuicji geometrycznej. 

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE Z NAUCZYCIELAMI:

16.09.2020r środa 12.00- 12.30

tel. 697 771 603

 

14– 18 września 2020 r.

Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego.
 • Poznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • Zorganizowanie pieszej wycieczki na skrzyżowanie ulic

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

 

UWAGA – uczymy się na pamięć

 

W lewo spojrzeć, spojrzeć w prawo

Znowu w lewo – można iść

Jeśli tylko nic nie jedzie

Wszyscy róbmy tak od dziś

 

Bo nie wszędzie na ulicach

Światło jezdnię przejść pomaga

Tam zaś właśnie gdzie go nie ma

Przejść pomoże nam uwaga.

 

 3360882422969361903927245868580724808


7 – 11 września 2020 r.

Temat tygodnia: Moja grupa

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): 

 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się poprzez:
 • budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji,
 • opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Nazywanie części ciała.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

 

CZARODZIEJSKIE WYRAZY- uczymy się na pamięć

Czarodziejskie znam wyrazy,

które mówię wiele razy.

Gdy przychodzę do przedszkola

to : dzień dobry zawsze wołam.

Zawsze mówię też dziękuję,

gdy obiadek mi smakuje.

A gdy dostać chcę trzy grosze,

wtedy mówię ja poproszę.

Gdy wyleje mi się kasza,

głośno mówię ja przepraszam.

To zasługa naszej pani,

że jesteśmy wychowani.

 


1 – 4 września 2020 r.

Temat tygodnia: To jestem ja

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne): 

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, 
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci, 
 • poznawanie narządów zmysłów, 
 • utrwalanie nazw części ciała,

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Liczenie

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zborach zastępczych (np. na palcach).