bird
sun
 
 

PLAN MIESIĘCZNY PRACY NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  1. Witajcie w przedszkolu”- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, ustalenie kodeksu grupowego, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z zabawek w sali, bezpiecznego korzystania z zabawek w ogrodzie przedszkolnym, uświadomienie konieczności przestrzegania zasad sanitarnych.
  2.  „Bezpiecznie do przedszkola”- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, utrwalanie znajomości zasad ruchu drogowego, obserwowanie skrzyżowanie, poznawanie sposobu przechodzenia prze ulicę.
  3.  „Jesień w sadzie”- rozpoznawanie drzew owocowych, poznawanie wybranych owoców egzotycznych, poznawanie przetworów owocowych.
  4.  „ Jesień w parku i w lesie”-zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego i zmian w przyrodzie związanych z porami roku, rozpoznawanie owoców drzew, kwiatów jesiennych, wykorzystanie materiału przyrodniczego w zabawie.

 

20200903 154840