26 czerwca.
 
Zabawy ,które można wykorzystać podczas wakacji:
 
 
*Zabawa z piosenką,ćwiczenie ruchowe.
 

 

*Dwa wierszyki z gestami,kształcące orientację w schemacie ciała.

 
PRAWA I LEWA STRONA CIAŁA.
 
Tu jest oko lewe,a tu oko prawe.Każde z moich oczu taką ma zabawę:
najpierw lewe mruga,potem prawe mruga.
Miła ta zabawa,chociaż nie jest długa.
 
Zaczynamy już zabawę!
Ucho lewe,ucho prawe,
lewe oko,prawe oko
i posiadamy tak wysoko!Hop,hop,hop!
 
*10 rymowanek:
 
*Podróż po Polsce z piosenką:

https://youtu.be/h9bi07BAH6Q

 
Miłego dnia
 
🌞🌞