bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1.03 - 5.03.2021 roku

Temat tygodnia: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne).
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Wymyślanie piosenek, rymowanek.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Układanie zagadek.
 • Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Próby czytania

 • poznawanie litery Z, z– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej metodą Dobrego Startu
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Samodzielne konstruowanie gier.

08.03 -12.03.2021 roku

Temat tygodnia: „Zwierzęta naszych pól i lasów”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
 • określanie tempa poruszania się zwierząt,
 • poznawanie zwyczajów sowy,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady
 • poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.

Elementy matematyki

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych