W grupie 7 w ramach współpracy z rodzicami realizowane są dwa projekty edukacyjne:
 • „ Mały miś w świecie legend polskich”- we współpracy z MAC Edukacja. Celem działań edukacyjnych jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców. Mały Miś na tydzień wędruje do domu przedszkolaka, gdzie rodzice czytają dziecku i misiowi wybraną legendę. Efektem jest powstanie dzienniczka w , którym umieszczamy dowody pobytu misia w danym domu, czyli rysunki dzieci dotyczące legendy. Przedszkolaki uczą się również opowiadać przedstawiając legendę na forum grupy.
 • „ Poznajemy ciekawe zawody rodziców i dziadków”- chętni rodzice występują w roli ekspertów z danej dziedziny. Gościliśmy Pana Mordela znanego lubelskiego żużlowca, Panią Walczak – hodowcę psów i chomików, Panią Mużacz – pasjonatkę teatru z przedstawieniem „ W pracowni Elfów” orac Pana Kalinowskiego – weterynarza który zorganizował bardzo ciekawą wycieczkę do Kliniki Weterynaryjnej UP.
 • Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w realizację tematu „ Van Gogh w przedszkolu” realizowanego metodą projektu. Efektem naszych działań było powstanie pięknej galerii prac dziecięcych na temat : Słoneczniki Van Gogha.
 
 • Kontynuacja działań w ramach projektu „ Szkoła promująca zdrowie” obejmuje obszary:
 • „ Dzieciństwo bez próchnicy”- we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Higiena jamy ustnej poprzez systematyczne mycie zębów, pogadanki edukacyjne.
 • „ Aktywizacja sportowa dzieci”- we współpracy z klubem Sportowym UKS WIDOK SP 51. Program ma na celu zachęcić do aktywnego spędzania czasu poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych kształtujące pozytywne nawyki sportowe. Odbyło się 20 spotkań prowadzonych przez doświadczonego w pracy z dziećmi trenera. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem.
 • „ Czyściochowe przedszkole”- we współpracy z firmą Rossmann mający na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę osobistą.
 
Organizacja pracy w grupie 7 opiera się na koncepcji Pedagogiki Daltońskiej.
 
Celem wprowadzanej innowacji pedagogicznej w pracy z dziećmi jest:
 •  swoboda w wykonywaniu działań,
 •  kształtowanie w sobie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 •  nabywanie umiejętności społecznych i podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,
 •  realizowanie działań we własnym tempie i czasie,
 •  możliwość uczestniczenia przez dziecko jednocześnie w różnego rodzaju aktywnościach,
 •  nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym,
 •  wdrażanie do ponoszenia konsekwencji za swoje czyny.
W przedszkolu na pierwszym etapie wizualizacja obejmuje:
 • Kolory dnia
 • Listę obecności
 • Plan dnia
 • Kalendarz urodzin 
 • Dyżury 
 • To potrafię – po osiągnięciu danej kompetencji,
 • Tablice zadań Instrukcje czynnościowe 
 • Pracę w parach
 • Prawą rękę 
 • Zegar daltoński
Ewa Wójtowicz