„Witamy w grupie VIII”

Grupa VIII to wesołe przedszkolaki które są z nami w przedszkolu trzeci rok. Jako 5 latki są bardzo energiczni i żywiołowi. W grupie VIII jest 25 -ro dzieci, w tym 14 chłopców i 11 dziewczynek. Nasze pierwsze półrocze minęło nam bardzo intensywnie. Organizowano wycieczki i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, które wzbogacały wiedzę i rozbudzały ciekawość dziecięcą:

 • spotkanie ze znanym żużlowcem Panem Jerzym Mordelem 18.09.2019 r.,
 • spotkanie  z Panią z  Biblioteki Publicznej im H. Łopacińskiego w Lublinie filia nr 35 24.09.2019 r,
 • wycieczka do „Ogrodu Botanicznego” w Lublinie 27.09.2019 r,
 • wycieczka do „Państwowej Straży Pożarnej” przy ulicy Szczerbowskiego w Lublinie 09.10.2019 r,
 • wycieczka do osiedlowego „warzywniaka” 11.10.2019 r,
 • wycieczka do „Kliniki weterynaryjnej”przy ulicy Głębokiej w Lublinie 23.10.2019r.,
 • spotkanie z Panem Andrzejem Wiśniewskim - fotografem 08.11.2019 r.
 • grupa brała udział w comiesięcznych koncertach muzyków z Filharmonii Lubelskiej.
 • organizowane były warsztaty z  robotyki pt ”Świecąca bombka” 11.12.2019 ,
 • zorganizowany został  „Dzień chłopaka”  30.09.2019 r ,
 • Nawiązana została współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im H. Łopacińskiego (lekcje biblioteczne 24.09.2019 r, 29.11.2019 r) oraz Szkołą Podstawową nr 51 w Lublinie (udział w jasełkach 18.12.2019 r).
 • Dzieci brały udział w wewnętrznych uroczystościach przedszkolnych min: „Przedszkolnym Przeglądzie Piosenki Jesiennej”31.10.2019r , „Dniu Pluszowego Misia”25.11.2019 r, „Powitaniu Mikołaja”06.12.2019 r, przedstawieniu „W pracowni Elfów”13.12.2019 r., „Jasełkach” 19.12.2019 r, „Zabawie Karnawałowej „ 09.01.2019 r.
 • rodzice brali udział w zajęciach otwartych połączonych z warsztatami bożonarodzeniowymi zorganizowanych przez nauczycielki 16.12.2019 r

 

Nasze dzieci uczestniczyły również w projekcie „Aktywizacja sportowa dzieci” zorganizowanym przez Klub sportowy „Widok” Lublin listopad – grudzień 2019 r. Dwa razy w tygodniu dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach z trenerem. Głównym celem projektu było angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej ,gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Trenerzy starali się kształtować  pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w  realizacji zadań sportowych .Dzięki tym zajęciom ogólnorozwojowym dzieci mogły kształtować pozytywne nawyki sportowe. Dzieci świetnie się bawiły biorąc udział w tym projekcie.

 

Prace plastyczne i techniczne wszystkich dzieci były eksponowane na tablicy na holu przedszkola. Dzieci o zainteresowaniach plastycznych brały udział w  konkursach plastycznych:

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny pt „Moja Pani z Przedszkola” zorganizowany przez Przedszkole Specjalne nr 2 w Dąbrowie Górniczej” 23.09.2019 r.
 • Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt ”Kim zostanę gdy dorosnę?”zorganizowany przez Przedszkole nr 77 w Lublinie 18.11.2019 r.
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny pt” Wesołe zwierzątka w utworach Jana Brzechwy” zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 49 w Białymstoku 31.01.2020 r.
 • Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w zorganizowanym przez nauczycielki konkursie rodzinnym „Instrumenty muzyczne”.

 

Akcje charytatywne w które włączyła się grupa VIII:

 • zbieranie nakrętek plastykowych butelek;
 • zbieranie karmy na akcję „Psiak”
 • zbieranie artykułów spożywczych na akcję „IX Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera”
 • „Góra grosza”.

 

Bardzo dziękujemy rodzicom za wspomaganie nauczycielek przy organizowaniu pomocy dydaktycznych, xerowaniu oraz przygotowaniach do „Dnia Babci i Dziadka” „Balu karnawałowego”, organizowaniu spotkań ze specjalistami (Straż Pożarna, spotkanie zFotografem) . 

 

W nowym semestrze będziemy realizować projekt „ Czyściochowe przedszkole”- we współpracy z firmą Rossmann mający na celu motywowanie przedszkolaków do codziennego dbania o higienę osobistą.

 

W okresie epidemii nauczanie zdalne prowadzone jest w grupie drogą mailową. Prosimy rodziców o częste sprawdzanie poczty elektronicznej.