bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
DZIEŃ KOBIET
Wszystkim kobietom małym i dużym życzymy przez cały rok uśmiechu, radości i szczęścia!!!
 
dzien kobiet
 
PIANKOLINA
Do grupy została zakupiona piankolina, która posłuży do wzmacniania mięśni dłoni, zabaw plastyczno- technicznych i wzbudzania pozytywnych emocji u dzieci.
 
piankolina
 
ZABAWY Z GUZIKAMI
W dniu 1 marca 2021r. przedszkolaki miały super zabawę dzięki guzikom odzieżowym. Układały kompozycje płaskie wg instrukcji i wg własnej inwencji. Dzieci miały możliwość rozwoju kreatywnego przez rozbudzanie wyobraźni. Guziki służą też do zabaw matematycznych- liczenie , stosunki przestrzenne. 

guziki

TEMATYKA NA MARZEC W ODDZIALE VIII:

I tydzień

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 • Utrwalenie pojęciapara;
 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno- dekoracyjnym;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

II tydzień

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

III tydzień

Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

IV tydzień

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;
 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

V tydzień

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.