bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

September 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Wrzesień

TYDZIEŃ 1

1. Co słychać w przedszkolu?

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

 • wiązanie obuwia;

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;

 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

OBSZAR EMOCJONALY

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

OBSZAR POZAWCZY

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

 • posługiwanie się poprawną mową;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;

 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);

 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

2. Jak być superbezpiecznym?

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

 • wiązanie obuwia;

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;

 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego;

 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

OBSZAR EMOCJONALY

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;

 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

OBSZAR POZAWCZY

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

 • posługiwanie się poprawną mową;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;

 • podawanie numerów telefonów alarmowych do służb ratowniczych;

 • poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich.

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

 • włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek)

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez:

 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;

 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;

 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny.

3. Jakie są moje supermoce?

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

 • wiązanie obuwia;

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki); nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji,

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

OBSZAR EMOCJONALY

Społeczna aktywność dziecka

 • podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych;

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

OBSZAR POZAWCZY

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

 • posługiwanie się poprawną mową;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie ;

 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;

 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;

 • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły;

 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;

 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

 • odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

Społeczna aktywność dziecka

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

 • wiązanie obuwia;

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

 • rozumienie znaczenia higieny osobistej.

OBSZAR EMOCJONALY

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

OBSZAR POZNAWCZY

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

 • posługiwanie się poprawną mową;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki

 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka;

 • słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

 • wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;

 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

 

23 września wybraliśmy się na wycieczkę do Skansenu. Dopisała pogoda. Zwiedziliśmy zabudowę wiejską i miasteczko. Bardzo ciekawe doświadczenie.

 skan9

 

skan 99

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec