bird
sun

 

Oddział IX – zerówka

Nauczyciele: Justyna Sławacka- Makowska, Małgorzata Kulpińska

Woźna oddziałowa: Małgorzata Noga.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:00.

W godzinach 7:30 – 15:30 dzieci przebywają w sali IX. W pozostałym czasie – w grupach łączonych.

Zajęcia dodatkowe.

Rytmika – poniedziałek i piątek  godz 12.30- 13.00

Religia – wtorek 12.30 – 13.00 oraz piątek godz. 11.30- 12:00

J. Angielski- wtorek i czwartek godz. 13.30 -14.00

 

14– 18 września 2020 r.

Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego.
 • Poznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • Zorganizowanie pieszej wycieczki na skrzyżowanie ulic

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

„Wiersz” do nauki na pamięć.

W lewo spojrzeć, spojrzeć w prawo

Znowu w lewo – można iść

Jeśli tylko nic nie jedzie

Wszyscy róbmy tak od dziś

Bo nie wszędzie na ulicach

Światło jezdnię przejść pomaga

Tam zaś właśnie gdzie go nie ma

Przejść pomoże nam uwaga.

20200915 131626

startPoprzedni artykuł123Następny artykułkoniec