bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

7 – 11 września 2020 r.

Temat tygodnia: Moja grupa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się poprzez:
 • budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji,
 • opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Nazywanie części ciała.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

 20200910 144547