bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

19.04 -23.04.2021 r.

Temat tygodnia: „Moja miejscowość, mój region”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,

 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,

 • poznawanie nazw pobliskich ulic,

 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości,

 • zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,

 • poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,

 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości

 • poznawanie herbu swojej miejscowości,

 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.

 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia

 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr,

 • poznanie litery N, n dużej i małej, pisanej i drukowanej.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

 • czytanie sylab, wyrazów

 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma

 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk

 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.