PONIEDZIAŁEK  4 V 

1. Dziecko ogląda mapę  Polski. Wskazuje na mapie położenie: Warszawy, Wisły, gór, morza.

 

2. Posłuchaj legendy „Wars i Sawa”

https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s

 

Odpowiedz na pytania: 

 

–Jak miał na imię rybak z legendy?

–Jak wygląda syrena?

–Jak miała na imię syrena? 

– Jak powstała nazwa Warszawa?

– Nad jaką rzeką leży Warszawa?

– Co jest herbem Warszawy? Dlaczego?

 

Opowiedz rodzicom legendę „Wars i Sawa”

3. „Syrenka warszawska” - puzzle

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiKoCTSNvcJ5DV80 

 

4. Narysuj kredkami pastelowymi ilustrację do legendy „Wars i Sawa”

 

WTOREK 5 V

1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

 

Do zabawy potrzebne będzie kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą oraz butelki o pojemności 1,5l, 0,5l.

 

Określanie, ile wody jest w butelce.

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta dziecko: 

 - Ile jest wody w butelce – dużo, mało?

Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

 

Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.

Rodzic ustawia butelki z różną ilością barwionej wody na stoliku przed dzieckiem.

Dziecko: 

− określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej,

−ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą,

−dmucha w kolejne odkręcone butelki, porównuje dźwięki przez nie wydawane.

 

Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

 

Sprawdzanie ilości wody w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.

Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określa, gdzie wody było więcej. 

 

2. Wykonaj ćwiczenia z kart pracy, cz. 4, s. 32–33.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf  

3. Zabawa ruchowa z butelką plastikową.

 

Dziecko dostaje plastikową butelkę, Ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica:

−połóż butelkę przed sobą, za sobą,

−połóż ją po swojej prawej stronie, po swojej lewej stronie,

−turlaj butelkę po podłodze lewą nogą.

 

4. Ćwiczenia oddechowe „Wiślane fale”

.

Dziecko trzyma przymocowane do cienkich patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły. Nabiera powietrze nosem, następnie powoli wypuszcza je ustami, wprawiając w ruch paski bibuły.

 

ŚRODA 6 V

1. Zabawa „Dokończ zdanie”

Rodzic mówi początek zdania, dziecko je kończy.

 

Państwo, w którym mieszkam, to……..

Stolicą Polski jest……..

Przez Warszawę przepływa rzeka ……….

Flaga Polski ma kolory……..

Godłem Polski jest……

 

2. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło

https://learningapps.org/view1203192 

 

3. Zabawa „Odtwarzajmy rysunki”

Rodzic rysuje na plecach dziecka różne, proste formy, np.: linię prostą, koło, zygzak, trójkąt, spiralę, a dziecko próbuje odtworzyć te rysunki krokami na podłodze. Potem następuje zamiana ról.

 

4. Zabawa dydaktyczna „Dodaj lub odejmij”

Do zabawy potrzebne będą: klocki, kartoniki z liczbami.

Dziecko dostaje kartonik z liczbą (od 0 do 10).Dobiera sobie odpowiednią liczbę klocków i układa je przed sobą, kładąc obok swój kartonik z liczbą.

Potem dostaje od rodzica kolejny kartonik z liczbą. Teraz liczba klocków dziecka nie odpowiada liczbie umieszczonej na nowym kartoniku. Dziecko dobiera lub oddaje klocki tak, aby ich liczba była zgodna z liczbą umieszczoną na kartoniku otrzymanym od rodzica. Potem mówi, ile miało klocków, ile ma teraz, czy odjęło czy dodało klocków, oraz pisze na kartce odpowiednie działanie. Np. dziecko miało kartonik z 8 ułożyło przed sobą osiem klocków. Potem dostało kartonik z 4 i oddało cztery klocki.

 

CZWARTEK 7 V

1. „Moja mała Ojczyzna” – quiz. Poproś rodziców o pomoc w odczytywaniu zdań.

https://learningapps.org/1264128 

 

2. Dziecko ogląda pocztówki, ilustracje przedstawiające różne regiony Polski. Wybiera obrazek, który podoba mu się najbardziej, omawia, co on przedstawia, uzasadnia swój wybór. 

 

3. „Co można tam robić?” - zagadki pantomimiczne  

Rodzic pokazuje na mapie określone rejony Polski, mówi dziecku, w jakim miejscu się znalazło, np.: góry, jeziora, las, morze. Prosi, aby dziecko pokazało, co można robić w tych miejscach, a sam stara się odgadnąć, jaką czynność pokazało dziecko (pływanie, wspinaczkę w górach, zbieranie grzybów).

 

4.  Powtórz alfabet po angielsku

https://www.youtube.com/watch?v=saF3-f0XWAY&list=PLBFDAC7CD4CD5D44B

 

PIĄTEK 8 V

1. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” - zabawy przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. Dziecko ogląda mapę Europy. Odczytuje z pomocą rodziców nazwy państw – sąsiadów Polski.

Układa z literek napis Europa.

 

3. Naucz się rymowanki

 

W Europie mieszkam,

tak jak ty, kolego.

Że jestem Polakiem – 

dumny jestem z tego.

 

4. Zabawa „Kreatywne rysowanie”

Dziecko ma kartkę i ołówek. Zamyka oczy i rysuje dowolne, nieokreślone kształty. Potem otwiera oczy, obraca kartkę w różne strony i próbuje dostrzec
w poplątanych liniach jakieś określone kształty, np.: postacie, rośliny, zwierzęta. Następnie mazakiem pogrubia dostrzeżone kształty, dorysowuje brakujące elementy (oczy, usta, liście, itp.)