Propozycje zajęć dla dzieci młodszych (trzylatki i czterolatki) na dzień 19 06.2020

 

Tytuł zajęć: Mogę mówić Bogu: dziękuję, proszę, przepraszam

 

A. Modlitwa

Połóżmy lewą rękę na sercu, a prawą nakreślmy starannie krzyż. Rozpoczniemy modlitwę piosenką, którą już znamy: „ W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego…”

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Kk1sU6WETpE

 

B. Opowiadanie

Pamiętasz rodzinkę naszą: Zosię, Marysię i Jasia? Zosia wbiegła zdyszana do kuchni krzycząc:

- Mamo, powiedz Marysi, żeby oddała mi piórnik. Zabrała mi go.

- Marysiu, oddaj jej – zwróciła się do Marysi mama.

Z drzwiami rozległ się płacz Marysi:

- Ja go nie zabrałam. Chciałam, ale mi go nie dała.

- Bo nie poprosiłaś – krzyknęła Zosia i zagniewana wybiegła do szkoły.

Gdy zaczęła się lekcja, Zosia otworzyła plecak i zobaczyła między książkami piórnik. Po powrocie do domu nie powiedziała o tym nikomu. Czuła się zakłopotana z niesłusznego oskarżenia siostry. Nie wiedząc, jak ma teraz się zachować, zamknęła się tylko w swoim pokoju. Mama wieczorem na zakończenie wspólnej modlitwy powiedziała:

- Panie Boże, dziękuję, że Zosia znalazła swój piórnik. Przepraszam Cię, że moje córeczki się pokłóciły. Proszę Cię, aby zawsze się kochały i żyły w zgodzie.

Po modlitwie Zosia podeszła do Marysi i powiedziała.

- Przepraszam, że krzyczałam i myślałam, że to ty, zabrałaś mi piórnik.

- A ja przepraszam, że nie poprosiłam cię – odpowiedziała Marysia i obie się uścisnęły. Razem poszły do mamy, aby jej podziękować.

Dobrze skończył się ten dzień dzięki dobrym słowom.

- Jakie ważne słowa powiedziała mama Panu Bogu w czasie modlitwy?

 

C. Wyjaśnienie prawd katechezy

Pan Bóg bardzo nas kocha i chce, abyśmy często mówili mu: dziękuję, przepraszam i proszę tak, jak mama dziewczynek.

- Za co mama przeprosiła Pana Boga?

- Za co podziękowała?

- O co prosiła Pana Boga?

W modlitwie często powinniśmy mówić Bogu: dziękuję, przepraszam, proszę. Panu Bogu to się bardzo podoba.

 

D. Zastosowanie

Dokończ zdania:

Gdy coś złego zrobię, w modlitwie powiem Panu Bogu….

Gdy spotka mnie coś dobrego, w modlitwie zawołam do Niego….

Gdy babcia jest chora, a ja chce żeby wyzdrowiała to wtedy w modlitwie….

 

Te trzy piękne słowa powinniśmy mówić do Pana Boga: dziękuję, przepraszam, proszę.

 

E. Zadanie

Podczas wieczornej modlitwy podziękuj razem z rodzicami za dobro, które was dziś spotkało.

 

F. Modlitwa

Dobry Boże, chcę Ci mówić w modlitwie dziękuję,

bo cię miłuję.

Chcę Cię także za zło przepraszać i prosić,

byś nas chronił od złego,

bo bez Twej pomocy nie mogę kochać bliźniego. Amen

 Pozdrawiam serdecznie

 

 

Propozycje zajęć dla pięciolatków i sześciolatków na dzień 19.06.2020

Tytuł zajęć: Pan Jezus powoływał uczniów podczas życia na ziemi

 

A. Modlitwa

Pomódl się teraz za wszystkich, którzy cię kochają, wychowują i uczą. Powiedz za kogo chcesz się pomodlić. Ojcze nasz…

 

B. Wyjaśnienie prawd katechezy

Wiesz już, że Pan Jezus mówił ludziom o swoim Ojcu Panu Bogu, o tym jak mają żyć aby podobać się Panu Bogu i aby kiedyś móc z Nim przebywać w niebie. To znaczy, ze Pan Jezus głosił Ewangelię. Wiedział, że kiedyś odejdzie do nieba, a nadal trzeba głosić kolejnym ludziom Ewangelię. Dlatego chciał mieć uczniów, którzy będą mu pomagać. A tych uczniów, których powoływał, nazywamy apostołami.

Posłuchaj teraz co Pismo Święte nam mówi nam o nich (Mt 10,1-4).

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad Duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Pytania dla dziecka:

- Kto wybrał apostołów?

- Ilu było Apostołów?

- Jakie zadania mieli wypełniać uczniowie?

- Kto im pomagał wypełniać takie zadania?

 

Proponuję ci obejrzeć film dla dzieci o świętym Piotrze i uczniach Pana Jezusa.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo

 

C. Zastosowanie życiowe

Każdy z nas jest także uczniem Jezusa. On jest nie tylko naszym nauczycielem, ale także najlepszym Przyjacielem i chce, abyśmy nie tylko Go słuchali, ale również wypełniali zadania, jakie on nam powierza.

Dokończ zdania, jakie czynności powinien wypełniać przyjaciel Jezusa:

Rano i wieczorem pamiętam o…..

W kościele podczas Mszy Świętej zachowuję się…..

Gdy mama czyta mi Pismo Święte słucham…..(jak?)

Kiedy rodzice proszą o pomoc, chętnie……

Z kolegami i koleżankami staram się bawić …(jak?)

Kiedy nie udało mi się być grzecznym, wtedy…..

 

D. Podsumowanie

Kiedy starannie wypełniamy powierzone nam zadania pamiętajmy, że Pan Jezus jest z nami i dodaje nam potrzebnych sił. Posłuchaj teraz uważnie piosenki pt. Idzie Jezus

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=_c8S4lNU-UM

 

E. Zadanie

Praca dziecka

W załączniku jest rysunek przedstawiający apostołów, których powołał Pan Jezus. .Starannie jak tylko potrafisz pomaluj, aby twój rysunek był piękny.

Uczniowie Jezusa

 

F. Modlitwa

Poproś Pana Jezusa aby powoływał nadal uczniów. Zaśpiewaj refren piosenki podanej wyżej. 

 

Serdecznie pozdrawiam