Religia nr.1

Propozycje zadań dla trzylatków i czterolatków (gr I, II, III, IV, V i VI) na dzień 27.03 2020r.

 

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

W związku z zaistniałą sytuacją, będę Państwu przesyłać propozycje zadań, które są do wykonania w przedszkolu w ramach podstawy programowej z religii.

 

Tytuł zajęć: Idę drogą krzyżową.

A. Na początek posłuchajcie piosenki, która mówi o tym jak Pan Jezus otworzył nam niebo „Rysuję krzyż”

W tym celu przesyłam link do tej piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=59dOP24t0bA

 

B. Gdy kogoś kochamy, to chcemy być z nim blisko. Dlatego dzisiaj będziemy blisko Pana Jezusa. Będziemy Mu pomagać podczas drogi krzyżowej.

Wspólnie z mamusią możecie teraz obejrzeć film „Droga krzyżowa dla dzieci”

Przesyłam link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674

 Można ograniczyć oglądanie filmu do VI stacji drogi krzyżowej. Zwracamy szczególną uwagę na czterech stacjach . Proponuję: Stacja II: Jezus bierze krzyż na swe ramiona, Stacja IV: Jezus spotyka Matkę, Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż, Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi. Po obejrzeniu tego fragmentu próbujemy rozmawiać z dzieckiem o tych wybranych stacjach.

Na przykładzie Matki, Weroniki i Szymona z Cyreny możemy zwrócić uwagę dziecka jak Jezus chętnie przyjmuje pomoc od innych. Znaleźli się również dobrzy ludzie niosący pomoc z potrzeby serca jak i ten przymuszony początkowo, a którego pomoc też Jezus przyjmuje.

Jak będzie już to możliwe, dobrze byłoby pokazać dziecku te omówione stacje drogi krzyżowej w kościele.

B. Możemy opowiedzieć własnymi słowami jak Pan Jezus posłusznie z miłości do nas przyjął krzyż. Opowiedzieć o wybranych stacjach drogi krzyżowej. Proponuję: Stacja II: Jezus bierze krzyż na swe ramiona, Stacja IV: Jezus spotyka Matkę, Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż, Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi.

I podobnie jak przy omawianiu filmu. Na przykładzie Matki, Weroniki i Szymona z Cyreny zwrócić uwagę dziecka jak Jezus chętnie przyjmuje pomoc od innych. Znaleźli się również dobrzy ludzie niosący pomoc z potrzeby serca jak i ten przymuszony początkowo, a którego pomoc też Jezus przyjmuje.

Jak będzie już to możliwe pokazać dziecku stacje drogi krzyżowej w kościele.

 

C. Spójrzmy teraz na krzyż Pana Jezusa na ścianie i podziękujmy mu za to, że umarł na nim dla nas aby otworzyć nam niebo.

 Poproście kogoś z rodziców aby narysowali wam krzyż, a przy nim klęczące dziecko i pomaluje najstaranniej jak tylko potraficie.

 

D. Pomodlimy się wspólnie modlitwą

„Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”. (powtórzyć trzy razy)

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

Propozycje zadań dla pięciolatków (Gr VII i VIII) na dzień 27.03 2020r.

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

W związku z zaistniałą sytuacją, będę Państwu przesyłać propozycje zadań, które są do wykonania w przedszkolu w ramach podstawy programowej z religii.

 

Tytuł zajęć: Jezus powoływał uczniów podczas życia na ziemi.

A. Pomódlmy się wspólnie za tych wszystkich, którzy was kochają, wychowują i uczą. Wymieniamy osoby, za które chcemy się pomodlić. Modlitwa: Ojcze nasz….

B. Pan Jezus nie tylko sam nauczał o swoim Ojcu Panu Bogu, ale chciał mieć ludzi którzy będą mu pomagać. Dlatego powoływał uczniów. Uczniów Pana Jezusa nazywamy apostołami. Posłuchajcie teraz uważnie jak to czynił.

Proponuję przeczytać z biblii dla dzieci o powołaniu uczniów przez Jezusa, a jeżeli z biblii dla dorosłych (Mt 10,1-4; Mt 9,9; Mk 1,16-20) to dobrze byłoby opowiedzieć. A następnie poprowadzić rozmowę. Jak Jezus ich powoływał? Ilu było apostołów? Jakie zadania mieli wypełnić?

C. Przesyłam do obejrzenia link do krótkiego filmu o spotkaniu nad jeziorem: https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo

 D. Proponuję zrobić wspólnie rysunek czyli narysować dziecku łódź nad brzegiem jeziora a w niej uczniowie Jezusa, których powołał. Przynajmniej narysować Piotra i Andrzeja. Dziecko starannie pokoloruje.

 E. A na koniec pomódlmy się aby nigdy nie zabrakło nowych uczniów Jezusa. (modlitwa spontaniczna)

 

Serdecznie pozdrawiam

 

 

Zalecenia dla sześciolatków (Gr IX, X i XI) z dn. 27.03 2020r.

 

Drodzy rodzice, kochane dzieci!

W związku z zaistniałą sytuacją, będę Państwu przesyłać propozycje zadań, które są do wykonania w przedszkolu w ramach podstawy programowej z religii.

 

Tytuł zajęć: Jezus uczy nas prawdziwej miłości

A. Najpierw pomódlmy się wspólnie: uczyńmy znak krzyża

Myśli, Słowa, sprawy moje

Poświęcam na chwałę Twoją

Tobie sercem się oddaję

Coraz lepszym niech się staję. Amen.

B. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi spotykał się ze swoimi przyjaciółmi przy stole . Jedno z tych spotkań było wyjątkowe. Jezus zaprosił swoich uczniów na Ostatnią Wieczerzę czyli taką ostatnią kolację jeszcze tu na ziemi. Posłuchajmy słów z biblii:

Proponuję przeczytać dziecku z biblii dla dzieci fragment Ostatniej Wieczerzy: Ew. św. Łukasza 22,14-20, Ew. św. Jana 13,1-15. Jeżeli z biblii dla dorosłych, to jeszcze dodatkowo należy opowiedzieć bardziej przystępnie. Zwracamy szczególną uwagę na fragment mówiący o umywaniu nóg. Kierujemy rozmową w taki sposób, aby dziecko wiedziało po co Jezus to uczynił i co powiedział do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy.

Czego uczy nas myjąc nogi swoim uczniom?

Dlaczego pan Jezus wykonał taki gest?

Do czego nas wzywa Pan Jezus poprzez taki gest umywania nóg?

 

C. Możemy włączyć dziecku krótki film, do którego zamieściłam link:

https://www.youtube.com/watch?v=jK9NeNhxqsc

Po obejrzeniu filmu można również zadać podobne pytania.

 

D. Rozmawiamy z dzieckiem o kilku wybranych zawodach, których wykonywanie świadczy o miłości bliźniego w życiu codziennym np. strażak, lekarz, pielęgniarka, policjant, nauczyciel, żołnierz…

W jaki sposób poprzez swoją pracę pomaga innym?

Jakie niebezpieczeństwo może spotkać tę osobę wykonującą swoją pracę?

Jakim trzeba być człowiekiem aby służyć innym?

Komu w naszym codziennym życiu możemy służyć w domu czy w przedszkolu?

Na czym polega służba innym?

 

E. A teraz, aby podobać się Panu Jezusowi, spróbujcie realizować miłość bliźniego poprzez pomoc mamie w jakiejś konkretnej czynności w domu.

 

Serdecznie pozdrawiam