Grupa 10

 
ANDRZEJKI 
 
20231130 102834
 
received 1311345492831968
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ PLUSZOWGO MISIA 
 
 20231124 103156
 
 
 

LISTOPAD

TYDZIEŃ I

1. A deszcz pada i pada

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy
 • usprawnianie motoryki małej
 • wprowadzenie pojęć mało, dużo
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały
 • kształtowanie reakcji na sygnał
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy

TYDZIEŃ II

 1. Co powinienem wiedzieć o Polsce?

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie z potrawami regionalnymi
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały
 • kształtowanie reakcji na sygnał
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

TYDZIEŃ III

3. Zdrowie naszym skarbem
Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka
 • rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
 • zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy

TYDZIEŃ IV

 1. Co ułatwia prace w domu?

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z nazwami podstawowych urządzeń elektrycznych
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej i współcześnie
 • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń
 • elektrycznych
 • rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie poczucia rytmu
 
 
Święto Niepodległości
 
received 322216693857056
 
 
 
 
 Pasowanie na Przedszkolaka
 

 

Urodziny Kacperka


IMG 20231030 085850377