Grupa 1

 
Tematyka na styczeń
I. Witamy Nowy Rok!
- Tak mija czas
- U zegarmistrza
- Pory roku
- Dni tygodnia
- Kalendarz
II. Zabawki dawniej i dziś
- Moje zabawki
- Dbamy o zabawki
- Zabawki z przeszłości
- Teatr zabawek
- Nowoczesne zabawki
III. Święto Babci i Dziadka
- Moja babcia
- Mój dziadek
- Spędzamy czas z babcią i dziadkiem
- Dzieciństwo moich dziadków
- Prezenty dla babci i dziadka
IV. Poznajemy zawody
- Zawody moich bliskich
- Dawne zawody
- Współczesne zawody
- Jaki to zawód?
- Kim będę w przyszłości?
 
 
 
 
TAŃCOBAJKI
 
1956587215474012400