Logopeda

Pomoc logopedyczna w naszym przedszkolu skierowana jest do wszystkich dzieci wymagających wsparcia. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy.

Na początku każdego roku szkolnego, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Następnie dzieci zakwalifikowane są na zajęcia logopedyczne (informacja u logopedy lub u nauczycieli grup) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w grupowych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie czteroosobowych).

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek: 8:00 - 14:00

Wtorek: 9:00 - 15:00

Środa: 9:00 - 14:00

Zajęcia prowadzone są przez logopedę mgr Katarzynę Żygłowicz–Tryka

 

Szanowni Rodzice!

Zapraszam chętnych rodziców dzieci uczęszczających na profilaktyczne zajęcia logopedyczne na indywidualne konsultacje, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Osobisty kontakt z logopedą jest możliwy w godzinach pracy w przedszkolu lub po wcześniejszym umówieniu na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Celem zajęć logopedycznych jest:

 • wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej,
 • ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.

 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że powinniście być aktywnymi uczestnikami terapii - w terapii logopedycznej niezbędna jest systematyczność, codzienne ćwiczenia przynajmniej przez 10 minut.

Pamiętajmy jednak, że dla dziecka w wieku przedszkolnym ćwiczenia logopedyczne powinny wiązać się z zabawą, a nie przymusem żmudnej pracy.

 

PROCEDURY OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 63 W LUBLINIE

Rok szkolny 2023/24

 • Opieką logopedyczną obejmowane są dzieci od 3 roku życia, do ukończenia edukacji przedszkolnej, zakwalifikowane do zajęć przez logopedę przedszkola w wyniku badań przesiewowych.
 • Zajęcia nie mają charakteru obligatoryjnych- na pisemny wniosek rodzica, opiekuna dziecko może zostać skreślone z listy uczestniczących w w/w. Zajęcia są nieodpłatne.
 • Lista dzieci wyselekcjonowanych podczas badań przesiewowych znajduje się u nauczycieli poszczególnych grup.
 • Ćwiczenia odbywają się w małych 3-4 osobowych grupach, a w uzasadnionych przypadkach na wniosek logopedy indywidualnie. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach w formie indywidualnej i intensywnej.
 • O zakończeniu procesu terapii decyduje logopeda, stwierdzając skorygowanie wady wymowy lub rodzic w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie.
 • Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek i środę w sali logopedycznej
 • Termin zajęć może sporadycznie ulegać zmianie, jeżeli uzasadniają to inne wydarzenia przedszkolne (przedstawienia, wyjścia dzieci w teren itd.).
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore przyprowadzone do przedszkola.
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do utrwalania umiejętności dziecka, w oparciu o otrzymane materiały.
 • Osobisty kontakt z logopedą jest możliwy w godzinach pracy w przedszkolu lub po wcześniejszym umówieniu na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W przypadku stwierdzenia przez logopedę braku współpracy ze strony rodzica/ opiekuna, logopeda może poprosić o spotkanie wyjaśniające, a jeśli ono nie da oczekiwanych rezultatów, skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.
 • Logopeda ma obowiązek poinformować rodziców o dostrzeżonych w wyniku badań czy też terapii nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces terapii i poprosić rodzica o skonsultowanie medyczne.
 • Rodzic/ opiekun powinien zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń.

 

mgr Katarzyna Żygłowicz-Tryka

 

Projekt Alfabet Logopedyczny 2023 24