Grupa 3

 

Konsultacje po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielkami w gr. III:
Dominika Nowak
Poniedziałek 15:30 – 16:00
Wtorek 7:30 – 8:00

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
27.11 - 1.12 W teatrze
OBSZAR FIZYCZNY
• zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
• zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów
OBSZAR EMOCJONALNY
• zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i naśladowaniem emocji
OBSZAR SPOŁECZNY
• poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze
OBSZAR POZNAWCZY
• rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
• zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
• podejmowanie zabaw służących przygotowaniu przedstawienia
• stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej
• rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
• doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
• umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
• stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń matematycznych poprzez zabawy i sytuacje życia codziennego

 

 

Dzień Pluszowego Misia

 
Dzisiaj do przedszkola przybyło wielu pluszowych gości! Nie inaczej było w naszej grupie - wspólne zabawy, taniec i odpoczynek. Bardzo przyjemny Dzień Pluszowego Misia zapisze się w naszej pamięci
 
1700821038532