Grupa 6

W grupie pracują nauczycielki:

mgr  Izabela Kuć (konsultacje: wtorek 7:30-8:00 oraz piątek 15.30-16.00)

mgr Anna Maliborska

Woźna oddziałowa:  Budzyńska Magdalena

 

Zajęcia dodatkowe w grupie:

 • religia: wtorek i piątek 9:45-10:00
 • język angielski: wtorek i czwartek 10:00 – 10:15
 • rytmika : środa i piątek 10:15-10:30

 

W teatrze  27.11- 1.12.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu własnego ciała i otaczającego świata
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych technik oraz materiałów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw z nazywaniem, rozpoznawaniem i naśladowaniem emocji

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe i wcielanie się w rolę
 • zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla teatru
 • podejmowanie zabaw służących przygotowaniu przedstawienia jasełkowego
 • stwarzanie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej
 • rozwijanie słownictwa związanego z teatrem
 • doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi
 • umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek
 • stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń matematycznych poprzez zabawy i sytuacje życia codziennego

 

Rozpoznajemy emocje 20.11 – 24.11.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie obrazu własnego „ja”
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • wyrażanie emocji za pomocą mimiki
 • rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie poszczególnych części ciała
 • rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia”
 • wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań
 • śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem
 • rozwijanie mowy komunikatywnej
 • przeliczanie, klasyfikowanie

 

SZKOŁA DO HYMNU

 IMG 20231110 111132 6 kopia

 

 

 

Polska – nasza Ojczyzna 6.11 -10.11.2023

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną
 • spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi
 • przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny
 • obcowanie ze sztuką
 • rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”
 • utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania
 • poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska
 • utrwalenie świadomości bycia Polakiem
 • poznanie hymnu i symboli Polski
 • przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania
 • rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica)
 • słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą
 • uczestniczenie w zabawach plastycznych
 • przeliczanie w dostępnym zakresie