Grupa 8

KONCERT MUZYCZNY 
 
20 listopada 2023 r. odbył się koncert muzyczny pt."Wesoła jesień". Dzieci słuchały utworów muzyki klasycznej i popularnej granych na saksofonie i altówce.

IMG20231120103709

 

16 listopada 2023 r. odwiedził nas wraz ze swoją opiekunką jeż Jerzy.

 IMG20231116110153

 

SZKOŁA DO HYMNU

 Film - Szkoła do hymnu

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE - LISTOPAD

 1. Dbamy o bezpieczeństwo
 • Kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • Dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania
 • Rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia oraz imion kolegów
 • Wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych oraz znajomości numeru alarmowego 112
 • Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D” drukowane i pisane, doskonalenie poprawnego kreślenia tych liter
 • Kształtowanie pojęcia liczby „cztery”, poznanie cyfry 4 oraz stosowania liczebników głównych i porządkowych.

 

 1. Kochamy Cię, Polsko!
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka narodu, budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych oraz legend
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego, wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litera „F” „f” drukowana i pisana, doskonalenie poprawnego ich kreślenia
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”
 • Kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności wskazania własnej miejscowości.

 

 1. Deszczem malowane
 • Kształtowanie umiejętności kreślenia prostych i złożonych znaków
 • Wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • Wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia oraz kształtowania postaw proekologicznych
 • Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k” „K” drukowane i pisane, doskonalenie poprawnego ich kreślenia oraz wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania oraz czytania sylab
 • Kształtowanie liczby „pięć”, poznanie cyfry 5 oraz umiejętności liczenia w szerokim zakresie dwójkami, piątkami i dziesiątkami.

 

 1. Nasze emocje
 • Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie oraz uniwersalnych wartości takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga
 • Wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u” „U” drukowane i pisane, doskonalenie umiejętności poprawnego kreślenia liter, tworzenia wyrazów z rozsypanki
 • Porównywanie liczebności zbiorów, poznanie znaków: „<”, „>”, „=”
 • Ilustrowanie zdarzeń poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, muzyczną, mimiczną i ruchową.