Deklaracja dostępności

Rekrutacja 2023/2024

„Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024” ustalony przez Prezydenta Miasta Lublin w załączniku do zarządzenia nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 roku.


 

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie. Link do strony Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Poniżej załączamy link do informacji o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zamieszczony na
stronie miasta:  klik