O nas

Do Przedszkola Nr 63 w Lublinie uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Budynek naszego przedszkola jest wolnostojący, piętrowy. Na terenie placówki znajduje się duży trawiasty ogród, wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych oraz dziedziniec wewnętrzny - patio. Nasze sale dydaktyczne wyposażone są w kąciki tematyczne i zabawowe oraz gry edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w danej grupie wiekowej. Dysponujemy także salą gimnastyczną.

W naszym przedszkolu organizowane są różnorodne konkursy i przeglądy: przegląd teatrzyków przedszkolnych dzielnicy Czuby, konkursy plastyczne, konkursy piosenkarskie, konkursy recytatorskie, konkursy taneczne, konkursy sportowe (lokalne i ogólnopolskie). Dla najmłodszych dzieci i ich rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia adaptacyjne. Zatrudniamy w przedszkolu kreatywnych, pełnych energii i pomysłów pedagogów z wieloletnią praktyką w opiece nad dziećmi.

Proponujemy ciekawe nieodpłatne i płatne zajęcia dodatkowe. Udział dzieci we wszystkich dodatkowych zajęciach jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.

W naszej pracy wykorzystujemy elementów nowatorskich metod:

  • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak
  • Dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • pedagogiki zabawy
  • bajkoterapii
  • muzykoterapii
  • kinezjologii edukacyjnej
  • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metody Twórczej Rudolfa Labana
  • Gimnastyki Rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów