bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Oferta edukacyjna naszego Przedszkola

       Przedszkole nr 63 w Lublinie usytuowane jest w dzielnicy mieszkaniowej Czuby przy ul. Szmaragdowej 22. Budynek przedszkola otoczony jest ogrodem z różnorodną roślinnością liściasto – iglastą, wydzielonymi ścieżkami spacerowymi i placem zabaw. Cały teren jest ogrodzony i objęty całodobowym monitoringiem. Placówka zapewnia warunki do opieki, wychowania i edukacji dla 270 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu mieści się: 11 sal zajęć wyposażonych w ciekawe pomoce edukacyjne, kąciki zabaw, meble dostosowane do potrzeb małych dzieci, sala rekreacyjno – sportowa wyposażona w przybory do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych oraz sprzęt sportowy, sala logopedyczna przeznaczona do pracy indywidualnej i w małych zespołach z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju mowy, izba ludowa – miejsce spotkań i zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Przedszkole posiada własny trakt żywieniowy z zapleczem kuchennym przystosowanym do przygotowywania trzech posiłków dziennie (śniadania, obiadu, podwieczorku). Nowoczesne wyposażenie kuchni między innymi w piec konwekcyjno - parowy umożliwia przygotowanie posiłków o wysokiej wartości odżywczej. Przedszkole zatrudnia 19 nauczycielek wychowania przedszkolnego, logopedę, katechetę, nauczyciela j. angielskiego i nauczyciela j. ukraińskiego, 6 pracowników kuchni oraz 17 pracowników administracyjno – obsługowych. Zgodnie z koncepcją pracy kadra pedagogiczna organizuje proces edukacyjno – wychowawczy ukierunkowany na rozwój aktywności dziecięcej w różnych sferach, a w szczególności w sferze aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej i plastycznej. Nauczycielki w swojej pracy edukacyjnej stosują następujące metody: projektu, odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, planu daltońskiego, wprowadzania pojęć matematycznych metodą Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, kinezjologii edukacyjnej Paula Denissona, techniki Celestyna Freineta. Poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych zaowocowało wprowadzeniem innowacji pedagogicznej "Twórcze zabawy edukacyjne w oparciu o Dar Zabawy wg koncepcji Froebla. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z zakresu nauczania j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i zajęć muzyczno – tanecznych przy akompaniamencie pianina. Dla chętnych dzieci nauczycielki prowadzą warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe. W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe dla międzyprzedszkolnego zespołu nauczania j. ukraińskiego, umożliwiające dzieciom należącym do mniejszości narodowych naukę języka ojczystego. Nauczycielki poszerzają ofertę edukacyjną poprzez organizowanie wycieczek do różnych środowisk przyrodniczych, wyjść do teatrów, miejsc użyteczności publicznej. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki do: Mini Zoo w Leonowie, Skansenu, Kozłówki, Groty Solnej w Wólce Lubelskiej, Ogrodu Botanicznego. Przedszkole pielęgnuje tradycje związane ze świętami narodowymi, religijnymi, rodzinnymi, organizując uroczystości, akademie, spotkania, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, Dnia Taty, spotkania opłatkowe, jasełka, akademie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Placówka współpracuje z UMCS w Lublinie w zakresie organizacji praktyk, wymiany doświadczeń i współczesnej myśli pedagogicznej, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, Szkołami Podstawowymi nr 51 i 28, lubelskimi przedszkolami, domem opieki społecznej, biblioteką, Telewizją TVP 2 i Radiem Lublin. Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 63 osiągają sukcesy edukacyjne w nauce szkolnej, uzyskują wyróżnienia w konkursach: plastycznych, przeglądach teatralnych, recytatorskich, muzycznych i olimpiadach sportowych.