GAZETKA PRZEDSZKOLNA

„Na Widoku” nr 6

MAJ -KWIECIEŃ

2022/2023 r.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo

i środowiskowo.

Korzyści płynące z relaksacji:

 • Umiejętność jaśniejszego myślenia i podejmowania lepszych decyzji.
 • Umiejętności, aby lepiej oprzeć się przyszłym stresorom.
 • Bardziej pozytywne nastawienie do życia i swoich doświadczeń.
 • Zdrowsze ciało, wolniejsze tempo oddychania, bardziej zrelaksowane mięśnie i obniżone ciśnienie krwi.
 • Zmniejszone ryzyko zawału serca, choroby autoimmunologicznej, zaburzeń zdrowia psychicznego i innych chorób związanych ze stresem.
 • Lepsza koncentracja na wykonywanych zadaniach.
 • Łatwość w nauce i przyswajaniu materiału.

Fraszka o zdrowiu psychicznym:

Tak się młodzieniec trapił

że wnet  zdrówko utracił

Złościł się ,krzyczał, denerwował

Zdrówka swego nie szanował

Psychika została  wyczerpana

Ale złość  w nim rozładowana.

 

UWAGA PŁASKOSTOPIE U DZIECI!!!

            Po obserwacji chodu dzieci z naszego przedszkola zauważalny jest duży odsetek występowania wśród przedszkolaków objawów płaskostopia.

Płaskostopie, nazywane potocznie platfusem, to jedno z najczęściej spotykanych schorzeń dotyczących stopy. Polega na obniżeniu się jej łuków, co w rezultacie powoduje pełne przyleganie podeszwy do podłoża – czego fizjologicznie nie powinniśmy obserwować.

Objawy płaskostopia

Objawem płaskostopia jest dotykanie całą stopą podłoża podczas chodzenia. Z czasem może to powodować obrzęki stóp oraz ból, także łydek

i kręgosłupa. Często występują również bolesne odciski. Nieleczone płaskostopie może mieć poważne konsekwencje dla całego narządu ruchu.

Leczenie płaskostopia podłużnego

Polega ono na wykonywaniu ćwiczeń hamujących rozwój choroby

i łagodzących ból. Najpopularniejszymi technikami leczenia jest oklejanie stóp specjalnymi taśmami, stosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych.

Przyczyny płaskostopia

Należą do nich czynniki genetyczne, a także bardzo intensywna aktywność fizyczna, wiek, a wraz z nim wzrastająca podatność na upadki oraz ciąża. Płaskostopie powoduje też nieprawidłowe połączenie pomiędzy kośćmi tyłostopia.

Nabyte Płaskostopie u Dorosłych (Stopa Płasko-Koślawa) to jeden

z najczęstszych problemów dotykających stopę i staw skokowy. Leczenie może być zachowawcze – opaski, wkładki, ortezy, fizjoterapia – lub operacyjne. Szybkim, bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem jest najczęściej niewielki zabieg.

Skutkiem nieleczonego płaskostopia mogą być bóle i obrzęki stóp, łydek

i kręgosłupa, a także przewlekłe stany zapalne torebek i więzadeł. Warto zatem zadbać o stopy dziecka już we wczesnych latach jego życia, gdyż zdrowe stopy są podstawą sprawnego funkcjonowania całego organizmu.

Do wskazań operacyjnych zaliczamy 2 i 3 stopień zaawansowania stóp płasko-koślawych, a także obecność deformacji towarzyszących oraz dolegliwości utrudniających codziennie funkcjonowanie, takich jak ból, zaburzenia chodu.

Zniekształcenie można zaobserwować samemu np. odbijając stopę na piasku, czy mokrą stopę na podłodze. Jeśli widoczny odcisk wskazuje styczność całej lub prawie całej powierzchni stopy z podłożem, konieczna jest wizyta

u ortopedy, który określi zaawansowanie choroby.

Ćwiczenia na płaskostopie u dzieci:

 1. chodzenie na palcach, wspinanie się na palce,
 2. turlanie stopą piłek, np. ...
 3. podnoszenie stopą woreczków z ryżem, grochem, piaskiem,
 4. rysowanie stopami,
 5. chwytanie palcami stóp różnych przedmiotów,
 6. chodzenie na wewnętrznych krawędziach stóp,
 7. maszerowanie po linii przy przykurczonych palcach.

Opracowała

mgr Ewa Cichalewska

W TYM NUMERZE:

-„Tydzień bajek polskich”

- „Metoda Lidii Bajkowskiej”

- „Mała motoryka – terapia ręki w pracy z przedszkolakami”

- „Przegląd talentów”

 

OD REDAKCJI

Przed Państwem kolejny numer naszej przedszkolnej gazetki, której autorkami artykułów są nauczycielki z naszego przedszkola.. Zachęcamy do korzystania

z doświadczeń naszej Kadry Pedagogicznej poprzez zapoznanie się z artykułami.

NASZE PROJEKTY

Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 63 W LUBLINIE

 

„Tydzień bajek polskich”

W grupie VII w dniach 06.03 – 10.03.2023 r. realizowany był projekt ogólnopolski „Tydzień bajek polskich”, którego pomysłodawcą jest Marta Murawska.  Celem projektu było promowanie zapomnianych, polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców. Projekt rozwijał inwencję twórczą dzieci, budził ciekawość poznawczą, rozwijał fantazję dzieci, usprawniał funkcje wzrokowe, słuchowe i manualne, zaznajamiał dzieci      z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, przygotowywał dzieci do czytania i pisania, kształtował dojrzałość emocjonalno-społeczną, wyrabiał samodzielność i zaradność, rozwijał więzi emocjonalne  z osobami bliskimi. W ramach projektu dzieci każdego dnia na podstawie starych, polskich bajek uczył się radzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. Przedszkolaki spotkały się z tematem niepełnosprawności i poznały podstawy języka migowego, dowiedziały się czym są imieniny  i kiedy je obchodzimy, poznały stare zabawy podwórkowe i sposoby na nudę, dowiedziały się czym są dobranocki, poznały narzędzia warsztatowe oraz nauczyły się nimi posługiwać. Ponadto dzieci mogły przenieść się w czasie do dobranocek, które oglądali ich rodzice lub dziadkowie. Bajki te choć tak bardzo wartościowe i poruszające ważne tematy są coraz mnie oglądane przez dzieci, gdyż są zastępowane bardziej atrakcyjnymi graficznie, nowoczesnymi bajkami. Pragniemy poprzez ten projekt zachęcić Rodziców i Dzieci do powrotu do bajek naszego dzieciństwa. Tydzień z bajkami sprawił dzieciom dużo radości.

mgr Ewelina Kwietniewska

mgr Justyna Sławacka- Makowska

Z ZAGADNIEŃ PRACY I DYDAKTYCZNEJ

„Metoda Lidii Bajkowskiej”

Jedną z form edukacji muzycznej w przedszkolu, jest Metoda Lidii Bajkowskiej. Za jej pośrednictwem, trudna teoria muzyki staje się łatwa  i szybko zrozumiała, nawet przez najmłodsze dzieci. Wychowankowie poznają świat muzyki, poprzez bajki i pedagogikę zabawy. Terminy muzyczne, dzięki swoim bajkowym przygodom, z łatwością uczą dzieci, rozumienia słuchowej muzyki i podstaw gry, między innymi na pianinie, w jednej oktawie.

Dzięki tej metodzie dzieci rozbudzają swoje zainteresowania muzyczne. Szybciej, niż ich rówieśnicy (którzy nie mieli styczności z tą metodą), uczą się czytać. Dodatkowym atutem jest usprawnienie lewej i prawej półkuli mózgowej. Wówczas, u wychowanków, rozwija się kreatywność i zapamiętywanie tekstów. Ponadto, metoda Lidii Bajkowskiej pozwala na szybszy rozwój umiejętności intelektualnych dziecka.

Renata Nowak

„Mała motoryka – terapia ręki w pracy z przedszkolakami”

W pracy z przedszkolakami często wprowadzam ćwiczenia z zakresu terapii ręki, które wpływają na sprawność motoryki małej. Obecnie w naszej sali powstał kąciksensoryczny, który cieszy sięuznaniem wśród dzieci. Kącik wyposażony jest wniezbędne pomoce do ćwiczeń manipulacyjnych, to m.in. sznureczki, druciki, masa plastyczna, przedmioty o różnych fakturach, nożyczki dekoracyjne. Kącik wyposażony jest w przedmioty kształtujące zmysł wzroku, słuchu, węchu, ale przede wszystkim zmysł dotyku, który jest bardzo ważny
w zajęciach z motoryki małej.

Celem terapii ręki, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Główną rolą terapii ręki jest poprawa jej funkcjonowania i wykonywania płynnych ruchów, czyli:

 • zdolności trzymania przedmiotu (odruch chwytu),
 • zdolności przenoszenia ciężarów (siła ręki)
 • zdolności manipulacyjnych (wykonywania bardziej skomplikowanych czynności, w tym przygotowanie do umiejętności m.in.: rysowania, pisania pod kontrolą wzroku).

Należy podkreślić, że terapia ręki to wielodyscyplinarna współpraca fizjoterapeuty, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagoga                            i psychologa. Ja w pracy
z przedszkolakami wykorzystuję elementy terapii ręki, dobierając ćwiczenia, pomoce najbardziej atrakcyjne dla maluchów.

mgr Karolina Milichiewicz

pedagog specjalny, logopeda

„Przegląd talentów”

Na przełomie lutego i marca w naszym Przedszkolu odbył się Zimowy Przegląd Talentów. Przegląd odbył się w dwóch turach: W pierwszej turze maluszki i średniaki, w drugiej starszaki i zerówki. W Zimowym Przeglądzie Talentów prezentowały się dzieci ze wszystkich grup Przedszkola 63. Maluszki, średniki i starszaki mogły pochwalić się swoimi zdolnościami. Dzieci z zerówek śpiewały solo i duetach, a także tańczyły w grupach.

Grupa IV wystąpiła z tańcem TOKA TOKA, a VIII w piosence Sanah- Nic dwa razy się nie zdarzy. Był też taniec Dirty Dancing i piosenki oraz wiersze o zimie. Z grupy X dziewczynka zagrała na elektrycznym pianinie swój ulubiony utwór. Były wspólne zabawy ruchowe i taneczne: Dwóm tańczyć się zachciało oraz Nie chcę cię. Każdy mógł zatańczyć aby wspólnie zabawić się przy muzyce. Był teżwierszyk o zimie i piosenka o Eskimosku:

W drugiej turze Przeglądu wspólna zabawa o Bałwanku mogła zaangażować wszystkie dzieci:

Wszystkie prezentacje prowadziły panie z naszego Przedszkola Marzena W.- Z i Justyna S. –M.. Za scenografię odpowiadały Katarzyna B., Ewelina K. oraz Magdalena P.. Za oprawę muzyczną odpowiadał pan Łukasz K.- nasz nauczyciel rytmiki. Dzieci ubrane były w tonacje białe i niebieskie a panie wcieliły się w rolę Pani Zimy i Bałwanka.

Czekamy teraz na uroczystość Powitania Wiosny i Wiosenny Przegląd Talentów.

mgr Marzena Więckowska- Zawada

KĄCIK SPORTOWY

            METODA MARII I ALFREDA KNIESSÓW - GIMNASTYKA RYTMICZNA


         Metoda Alfreda i Marii Kniessów powstała w latach 70. Jest to rodzaj gimnastyki twórczej, rytmicznej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu.
Głównymi elementami metody są: ruch, muzyka, rytm, przybory.
W metodzie tej liczy się dobre samopoczucie, przyjemne przeżycia i radość ruchu.
Następuje stapianie się muzyki i rytmicznych ruchów. Zachodzi zjawisko sprzężenia zwrotnego wspomnianych czynników; jeden wpływa na drugi regulując szybkość, częstotliwość i natężenie ruchu. Prowadzący z akompaniatorem wprowadzają stopniowo ćwiczących do pewnego rodzaju ruchowej ekstazy, potęgowanej lub wyciszanej i jakby zdalnie kierowanej. Tym sposobem reguluje się też dynamikę ruchu.
Kolejnym czynnikiem (oprócz ruchu oraz rytmu i muzyki) są estetycznie wykonane przybory do ćwiczeń (podwójny bijak, wstążki na kijku, grzechotka, przepołowiona łuska orzecha kokosowego, dzwoneczki zakładane na palce dłoni oraz na kostki u nóg), które równorzędnie i twórczo uczestniczą w tym procesie. Tak samo jak demonstracja ruchowa muzyka, bądź akompaniament perkusyjny pobudzają one i wywołują reakcje ruchowe.

W tej metodzie ogranicza się mówienie, ma ona bowiem rozbudzać wyobraźnię dziecka oraz jego kreatywność. Impulsem do podejmowania jakichkolwiek działań jest muzyka.
W trakcie ćwiczeń jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, swobody w użyciu przyborów. Towarzyszy im uczucie radości, uczenia się  i nabywania kultury oraz płynności ruchu.
W metodzie ustalono zasady gimnastyki:
· ćwiczyć z radością
· rozwijać poczucie rytmu i doskonalić koordynację ruchową

 • poszukiwać nowych form i rodzajów ruchu
  · wykorzystywać muzykę i rytm jako bodźce do ćwiczeń ruchowch
  · stosować barwne przybory do ćwiczeń, zawsze po 2 sztuki w celu harmonijnego
  rozwoju prawej i lewej strony ciała
  · przeplatać ćwiczenia rytmiczne z ruchami o charakterze zdrowotnym
  · nie nadużywać słów.
  Charakterystyczne dla metody Kniessów jest użycie do ćwiczeń ruchowych dwóch przyborów jednocześnie, np. wstażki, szarfy, grzechotki, dzwoneczki, bębenki, przepołowionej łuski orzecha laskowego.

mgr Ewa Cichalewska

KĄCIK J. ANGIELSKIEGO

Jak zacząć uczyć dzieci angielskiego w domu

Wielu rodziców chciałoby uczyć swoje dzieci angielskiego w domu, ale nie wie od czego zacząć. Przeczytaj nasze sugestie, aby się dowiedzieć!

Jak zacząć uczyć dzieci angielskiego w domu?

Wielu rodziców chciałoby uczyć swoje dzieci angielskiego w domu, ale nie wie od czego zacząć. Nie ma znaczenia, czy Twój własny angielski nie jest doskonały. Najważniejszą rzeczą jest to, że jesteś entuzjastyczny i dajesz swoim dzieciom dużo zachęty i pochwał. Twoje dziecko wychwyci Twój entuzjazm do języka. Nie martw się, jeśli Twoje dziecko nie zacznie od razu mówić po angielsku. Będą potrzebować pewnej ilości czasu, aby przyswoić język. Bądź cierpliwy, a zaczną mówić po angielsku w swoim czasie.

Ustalenie rutyny

Ustal rutynę czasu spędzanego na angielskim w domu. Lepiej mieć krótkie, częste sesje niż długie, rzadkie. Piętnaście minut wystarczy bardzo małym dzieciom. Możesz stopniowo wydłużać sesje, gdy Twoje dziecko podrośnie i zwiększy się jego zdolność koncentracji. Staraj się, aby zajęcia były krótkie i zróżnicowane, aby przykuć uwagę dziecka.

Staraj się codziennie wykonywać określone czynności o tej samej porze. Dzieci czują się bardziej komfortowo i pewnie, kiedy wiedzą, czego się spodziewać. Na przykład możesz codziennie po szkole grać w angielską grę lub czytać dzieciom angielską bajkę przed snem. Jeśli masz miejsce w domu, możesz stworzyć kącik języka angielskiego, w którym trzymasz wszystko, co jest związane z językiem angielskim, na przykład książki, gry, płyty DVD lub rzeczy, które zrobiły Twoje dzieci. Powtarzanie jest niezbędne – dzieci często muszą usłyszeć słowa i wyrażenia wiele razy, zanim poczują się gotowe do samodzielnego ich wymówienia.

Grać w gry

Dzieci uczą się naturalnie podczas zabawy. Fiszki to świetny sposób na naukę

i powtórkę słownictwa. Istnieje wiele różnych gier, w które można grać

z fiszkami, takich jak Memory , Kim's game, Snap lub Happy Families.

Istnieje wiele innych rodzajów gier, w które możesz grać ze swoimi dziećmi, aby pomóc im ćwiczyć angielski.

 • Gry akcji – na przykład Simon mówi, Szarady, Która godzina, Panie Wilku?
 • Gry planszowe – Węże i drabiny, inne tradycyjne gry
 • Gry słowne – np. Szpieguję, Wisielec

Wykorzystując codzienne sytuacje

Zaletą nauczania języka angielskiego w domu jest to, że możesz wykorzystać codzienne sytuacje i rzeczywiste przedmioty z całego domu, aby ćwiczyć język naturalnie i w kontekście. Na przykład:

 • Rozmawiaj o ubraniach, kiedy Twoje dziecko się ubiera lub kiedy sortujesz pranie („Załóżmy niebieskie skarpetki”, „To koszulka taty” itp.).
 • Ćwicz słownictwo związane z zabawkami i meblami, kiedy pomagasz dziecku sprzątać jego sypialnię („Połóżmy twojego misia na łóżku!”, „Gdzie jest niebieski samochód?”).
 • Naucz słownictwa związanego z jedzeniem, gdy gotujesz lub idziesz na zakupy. Kiedy idziesz do supermarketu, daj dziecku listę rzeczy do znalezienia (użyj obrazków lub słów w zależności od wieku). Powtórz słownictwo, kiedy odkładasz zakupy w domu.

Korzystanie z opowieści

Młodsze dzieci uwielbiają książki o jasnych kolorach i atrakcyjnych ilustracjach. Popatrzcie razem na obrazki i powiedzcie słowa, wskazując na obrazki. Później możesz poprosić dziecko, aby wskazywało różne rzeczy, np. „Gdzie jest kot?” Po chwili zachęć je do wypowiedzenia słów, pytając „Co to jest?” Słuchanie bajek oswoi Twoje dziecko z dźwiękami i rytmami języka.

Korzystanie z piosenek

Piosenki to naprawdę skuteczny sposób na naukę nowych słów i poprawę wymowy. Piosenki z akcjami są szczególnie dobre dla bardzo małych dzieci, ponieważ mogą się przyłączyć, nawet jeśli nie potrafią jeszcze śpiewać. Działania często pokazują znaczenie słów w piosence.

Nauczanie gramatyki

W przypadku młodszych dzieci nie ma potrzeby bezpośredniego nauczania reguł gramatycznych, ale zamiast tego należy przyzwyczaić je do słuchania i używania różnych struktur gramatycznych w kontekście, na przykład „have got”, gdy mówimy o czyimś wyglądzie, lub „must/ mustn't” ', kiedy rozmawiali o swoich szkolnych zasadach. Słuchanie gramatyki używanej w kontekście od najmłodszych lat pomoże Twojemu dziecku używać jej naturalnie i poprawnie, gdy będzie starsze.

Których słów i zwrotów powinienem nauczyć się najpierw?

Decydując, jakich tematów uczyć, weź pod uwagę zainteresowania

i osobowość dziecka i pozwól dziecku pomóc Ci w wyborze. Możesz zacząć od niektórych z tych tematów:

 • liczby (1–10; 10–20; 20–100)
 • zabarwienie
 • przymiotniki (np. duży, mały, wysoki, szczęśliwy, smutny, zmęczony)
 • ciało
 • zabawki
 • odzież
 • zwierzęta (np. zwierzęta domowe, hodowlane, dzikie)
 • żywność.

Agata Zak

KĄCIK MUZYCZNY

  Zajęcia rytmiki odbywają się zawsze przy muzycznym przywitaniu, zabawach,

 śpiewaniu piosenek dobieranych tematycznie. Poznają również różne profesjonalne 

instrumenty które są dostępne tylko w sklepach muzycznych. Dzieci zaciekawiły 

min. kolorowe bym bum rurki instrumenty perkusyjne melodyczne oraz wiele innych 

ciekawych w brzmieniu.

        Dzieci przygotowane są również do różnych występów poza przedszkolnych co 

daje im więcej odwagi i pewności siebie na scenie. Na rytmice dzieci nigdy się nie nudzą 

ponieważ każde dziecko znajdzie coś dla siebie czy to w tańcu, śpiewie lub w instrumentacji.

mgr Łukasz Kołodziejczyk

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Co to jest hałas?

To występujący w środowisku niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia dźwięk.

Warto widzieć!

 • Normalna rozmowa – 50-60dB
 • Głośna rozmowa – 70 dB
 • Ruchliwa ulica ulica – 80-90 dB
 • Muzyka beatowa – 120dB
 • Samolot odrzutowy 140dB

Wartości od 35-70 dB

Wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek.

Hałas niszczy nasze zdrowie!

Osoby, u których występują zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą mieć problemy z rozumieniem mowy w hałasie.

Objawy zaburzenia przetwarzania słuchowego

Objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nieprawidłowe rozumienie usłyszanych treści - pytań, poleceń, instrukcji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • nieprawidłowe natężenie głosu – mówienie zbyt cicho i monotonnie lub zbyt głośno i szybko
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • obniżona koordynacja ruchowa
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość lub nadaktywność
 • trudności w regulacji emocji, np. zbytnia płaczliwość, drażliwość, impulsywność
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • sprawianie wrażenia nieobecnego

Przyczyny Zaburzenia przetwarzania słuchowego - CAPD

 • wystąpienie w okresie rozwoju płodowego infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa
 • wcześniactwo,
 • przyjmowanie przez matkę toksycznych substancji w czasie ciąży (palenie tytoniu, alkohol, narkotyki)
 • niedotlenienie w czasie porodu lub po porodzie
 • uraz głowy,
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego, alergia
 • przerośnięty adenoid (3 migdał)
 • genetyczne predyspozycje – dysleksja

Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują również u młodzieży i osób dorosłych.

W razie potrzeby przeprowadzenia diagnozy w kierunku CAPD wykonuje się m.in.:

 • badanie audiometryczne słuchu,
 • test sekwencji długości TSD,
 • test sekwencji częstotliwości,
 • test separacji usznej DDT,
 • test mowy w szumie TMS,
 • test wykrywania czasowych aspektów dźwięków niewerbalnych GDT,
 • badanie pamięci werbalnej.

Nieprawidłowości wykazane podczas wykonywania jednego z testów oznaczają CAPD. Pełną diagnozę wykonuje się dzieciom, które ukończyły 7 rok życia. Dla dzieci od 4 roku życia stwierdzamy jedynie ryzyko zaburzeń CAPD.

Opracowała:

mgr Katarzyna Żygłowicz-Tryka

logopeda, audiolog

 

KĄCIK RELIGIJNY

“Wielki Post”

 

            Wielki Post to czas, w którym uczniowie Pana Jezusa w szczególny sposób pragną zmienić swoje życie na lepsze, aby odwdzięczyć się za przyjaźń Pana Jezusa. Aby to uczynić, trzeba się natrudzić i podjąć pewne wyrzeczenia.

            Wielki Post to czas, kiedy przygotowujemy się do przeżycia śmierci

i Zmartwychwstania Pana Jezusa i chcemy wszystko dobrze zrozumieć. Aby tak się stało, przygotowujemy nasze serce przez modlitwę na nabożeństwach takich jak gorzkie żale i droga krzyżowa oraz przez drobne postanowienia

i wyrzeczenia. Przez to możemy być bliżej Jezusa i pomagać Mu nieść Jego krzyż.

            Pomagajcie swojemu dziecku podejmować drobne umartwienia, dając przykład dobrych postanowień.

Zadania na Wielki Post rozwijające wiarę dziecka:

 • Środa Popielcowa i jej znaczenie. Rozpoczynamy Wielki Post, rozmawiamy o posypaniu głowy popiołem, idziemy do kościoła.
 • Wybieramy postanowienie wielkopostne. Może je gdzieś zapiszemy?
 • Wybieramy wyrzeczenie wielkopostne. Może rezygnacja ze słodyczy czy innych pyszności? Może dodatkowy dzień w tygodniu wyrzeczenia od pokarmów mięsnych?
 • Wybieramy intencję, w której szczególnie będziemy się modlić w czasie Wielkiego Postu
 • Robimy słoik dobrych uczynków.
 • Uczymy się jakiejś pieśni wielkopostnej
 • Rozmawiamy o Drodze Krzyżowej – czym jest, jakie są stacje?
 • Idziemy na Drogę krzyżową do kościoła
 • Idziemy na 15 minut adoracji Najświętszego Sakramentu/modlitwy indywidualnej do kościoła
 • Wytrwaj w ciszy przez 10 minut
 • Wybieramy książeczkę katechizującą dot. Wielkiego Postu i codziennie
 • w czasie modlitwy wieczornej czytamy jej fragment
 • Czytamy fragment o kuszeniu Jezusa na pustyni.
 • Malujemy stacje Drogi Krzyżowej w malowance/wydruku z internetu (wybrane)
 • Co to jest korona cierniowa? Robimy koronę cierniową i stawiamy
 • w widocznym miejscu (wersja dla maluchów – z plasteliny/masy solnej
 • i wykałaczek, starsi z papieru, wikliny, drutu…)
 • Rozmawiamy o Judaszu i 30 srebrnikach
 • Rozważamy Ostatnią Wieczerzę. Może znajdziemy wspólnie jakiś obraz i o nim porozmawiamy (np. Leonardo da Vinci, Ostatnia Wieczerza)
 • Modlimy się w intencji chorych i ubogich
 • Modlimy się o pokój na świecie (zwłaszcza w intencji dzieci w krajach ogarniętych wojną)
 • Wyręcz kogoś z domowników w jakimś drobnym obowiązku i ofiaruj to w wybranej przez siebie intencji
 • Postaraj się dziś nie narzekać, a okazywać wyrozumiałość – ofiaruj to w wybranej przez siebie intencji

Myślę, że tyle zadań wystarczy. Trzeba kiedyś przecież jeszcze porozmawiać

o Zmartwychwstaniu i robić ozdoby wielkanocne;)

Na zakończenie:

Drogowskazem dla każdego z nas jest Pismo Święte i postawa Pana Jezusa, którego powinniśmy naśladować.

Pan Jezus zostawił nam wiele przypowieści. Opowiadał je po to, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć Boga i Niebo. Ale także po to, żebyśmy wiedzieli, jak dobrze żyć. Mam nadzieję, że mądrość, płynąca z przypowieści Jezusa, zagości w Twoim życiu i pomoże Ci wzrastać w Bożej Miłości.

mgr Ewelina Sobera

 

KLUB CIEKAWEJ KSIĄŻKI

 

"Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych" A.Barciś, K.Dowbor

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Bajki pomagajki to antologia bajek terapeutycznych, poruszających tematy z którymi boryka się nie jedno dziecko. Dają wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, zapraszają do rozmów na tematy trudne dla dzieci jak radzenie sobie z osamotnieniem, niebezpiecznymi sytuacjami.

"Bajki terapeutyczne. Co zrobić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością"" D.Huebner

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Bajki przedstawiają metody opanowania złości, szukania kompromisu, prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych. 

Bajka terapeutyczna. Co zrobić, gdy się martwisz. D. Huebner

To świetna książka dla dzieci i rodziców, w której znajdziemy mnóstwo pobudzających wyobraźnie metafor i ćwiczeń. Dzięki nim dużo łatwiej jest zrozumieć mechanizm powstawania i narastania lęku.

mgr Joanna Zielonka

Redagują: Ewa Cichalewska, Beata Kaznowska

Opracowanie graficzne: Ewa Cichalewska, Beata Kaznowska

Autorzy: mgr Ewa Cichalewska, mgr Łukasz Kołodziejczyk, mgr Ewelina Kwietniewska, Renata Nowak, mgr Justyna Sławacka- Makowska, mgr Katarzyna Żygłowicz- Tryka, mgr Marzena Więckowska- Zawada, mgr Joanna Zielonka, Agata Zak

Wydaje: Przedszkole nr 63 20-570 Lublin ul. Szmaragdowa 22 p63lublin.eu.pl