Strona główna - Przedszkole nr 63 w Lublinie

Ważne

Rekrutacja

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 26 lutego 2024 r. i potrwa do 8 marca 2024 r.

Dzieci obecnie uczęszczające do Przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miasta Lublin.